برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

supervisor request

/ˈsuːpərˌvaɪzərrɪˈkwest/ /ˈsuːpəvaɪzərɪˈkwest/

درخواست ناظر

supervisor request را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی supervisor request
کلمه : supervisor request
املای فارسی : سوپروایزر رکوئست
اشتباه تایپی : سعحثقرهسخق قثضعثسف
عکس supervisor request : در گوگل

آیا معنی supervisor request مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )