برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

These are Gave people

These are Gave people را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی سیریزی
اینها مردم غارنشین هستند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی These are Gave people مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )