برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1317 100 1

Typology

/taɪˈpɒlədʒi/ /taɪˈpɒlədʒi/

گونه شناسی، سنخ شناسی، (مطالعه ی سمبل ها) نماد شناسی، سن  شناسی، نوع شناسی، نشانه شناسی

بررسی کلمه Typology

اسم ( noun )
حالات: typologies
مشتقات: typologic (adj.), typological (adj.), typologically (adv.), typologist (n.)
(1) تعریف: a systematic classification of types, or the study thereof.

(2) تعریف: symbolic representation.

واژه Typology در جمله های نمونه

1. She develops a typology according to the different parts of speech, and her analyses reveal a marked preference for the verb metaphor.
[ترجمه ترگمان]او یک گونه‌شناسی با توجه به بخش‌های مختلف گفتار ایجاد می‌کند، و تجزیه و تحلیل او یک اولویت مشخص را برای استعاره فعل آشکار می‌کند
[ترجمه گوگل]او با توجه به بخش های مختلف سخنرانی نوعی شناسی را توسعه می دهد و تحلیلی او یک ترجیح مشخص برای استعاره ی فعل را نشان می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Typology dominated archaeological thinking until the 1950s, and still plays an important role in the discipline.
[ترجمه ترگمان]Typology تا دهه ۱۹۵۰ بر تفکر باستان‌شناسی تسلط داشت و هنوز نقش مهمی در این رشته ایفا می‌کند
[ترجمه گوگل]تایپولوژی تفکر باستان شناسی را تا دهه 1950 تحت سلطه قرار داد و همچنان نقش مهمی در رشته دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Obviously this typology has immense implications for educational methods, for communication generally, and for choice of marriage partner.
[ترجمه ترگمان]بدیهی است که این گونه‌شناسی مفاهیم وسیعی برای روش‌های آموزشی، برای ارتباطات به طور کلی، و برای انتخاب شریک ازدواج دارد
[ترجمه گوگل]بدیهی است که این نوع شناسی اثرات فراوانی برای روش های آموزشی، برای ارتباطات به طور کلی و برای انتخاب شریک ازدواج دارد
[ترجمه شما] ...

معنی Typology در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] گونه شناسی
[آمار] گونه شناسی

Typology را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مریم
رده شناسی
حمزه
بررسی انواع
ماندانا بهرامی
باستان شناسی: گونه شناسی
یوسف صابری
سنخ شناسی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی typology
کلمه : typology
املای فارسی : تیپولوژی
اشتباه تایپی : فغحخمخلغ
عکس typology : در گوگل

آیا معنی Typology مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )