برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1276 100 1

take along

معنی کلمه take along به انگلیسی

take along
• carry with one

take along را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

a.r
همراه بردن
to bring someone or something along with one
to bring something with one on a trip or to a location

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی take along مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )