برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

take the matter further

take the matter further را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمید پرهام
موضوع/مساله/امور را جدی تر/بیشتر پیگیری کردن
اقدامات جدی تر/بیشتر انجام دادن
از راه قانونی وارد عمل شدن (شکایت کردن)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی take the matter further مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )