برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
take - to - the - next - level

take to the next level

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

افشین حاجی طرخانی
(اصطلاح): ارتقا، بهبود، گسترش چیزی که درحال حاضر نیز موفق است.

https://en.oxforddictionaries.com/definition/take_something_to_the_next_level
http://www.yourdictionary.com/take-it-to-the-next-level

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی take to the next level مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )