انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 895 100 1

بررسی کلمه tectonics

اسم ( noun )
(1) تعریف: (used with a sing. verb) the study of structural geology.

(2) تعریف: the art of science of building or construction.

واژه tectonics در جمله های نمونه

1. In the interim before the next collision, plate tectonics resumed but subduction did not.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در این مدت قبل از برخورد بعدی، تکتونیک بشقاب ادامه یافت اما فرورانش نیامد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در مواقع پیش از برخورد بعدی، سازه های بتنی باقی می ماند اما فرورانش انجام نمی شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. In continental plate tectonics what seems static, the surface of the earth, is in reality in constant flux.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تکتونیک صفحه‌ای که به نظر استاتیک، سطح زمین، در واقعیت در شار ثابت به نظر می‌رسد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در تکتونیک صفحات قاره، آنچه که به نظر می رسد استاتیک است، سطح زمین، در واقع در شار ثابت است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. The theory of plate tectonics explains these phenomena and is commonly regarded as one of the cornerstones of modern geophysics.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نظریه تکتونیک صفحه‌ای این پدیده را توضیح می‌دهد و عموما به عنوان یکی از سنگ بنای of مدرن در نظر گرفته می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نظریه تکتونیک صفحات این پدیده ها را توضیح می دهد و معمولا به عنوان یکی از پایه های ژئوفیزیک مدرن شناخته می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. In the superficially simpler terms of plate tectonics, these are the repeated effects of plates splitting and coming together.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در شرایط ساده‌تر of صفحه، این ها اثرات تکراری شکافتن صفحات هستند و به هم می‌رسند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در شرایط ظاهری ساده تر از تکتونیک صفحات، این ها اثرات مکرر صفحات تقسیم شده و با هم می آیند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Plate tectonics is not the same as continental drift.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تکتونیک صفحه‌ای مانند توده‌های قاره‌ای نیست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تکتونیک صفحات مشابه رانش قاره نیست
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. For once the theory of plate tectonics took shape, a series of implications for the deep earth quickly tumbled into place.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برای اولین بار، نظریه تکتونیک صفحه‌ای شکل گرفت، مجموعه‌ای از مفاهیم برای زمین عمیق به سرعت به هم ریخت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]برای یک بار تئوری تکتونیکی صفحات شکل گرفت، یک سری معیارها برای زمین عمیق به سرعت در جایگاه افتاد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Any plate tectonics model of the Andes must in fact account for the uplift essentially in terms of vertical tectonics.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هر مدل تکتونیک صفحه‌ای از the باید در واقع برای بربلندی اساسا از نظر تکتونیک عمودی، در نظر گرفته شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هر مدل تکتونیک صفحات اند ها باید در راستای تکتونیک های عمودی به طور قابل توجهی افزایش یابد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Lured by the excitement of plate tectonics, some felt that earth science would be a practical way to apply their knowledge.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]برخی احساس می‌کردند که علم زمین راهی عملی برای استفاده از دانش خود است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با هیجان تکتونیک صفحات، برخی احساس کردند که علم زمین یک راه عملی برای اعمال دانش خود است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Yet with the advent of plate tectonics, this model had to evolve.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با این حال با ظهور تکتونیک صفحه‌ای، این مدل باید تکامل یابد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با این حال با ظهور تکتونیک صفحات، این مدل مجبور شد تکامل یابد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Plate tectonics is now almost universally accepted.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تکتونیک صفحه‌ای تقریبا به طور جهانی پذیرفته شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تکتونیک صفحات در حال حاضر تقریبا به طور جهانی پذیرفته شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Many scientists are studying of the tectonics.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بسیاری از دانشمندان مشغول مطالعه تکتونیک هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بسیاری از دانشمندان از زمین شناسی مطالعه می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. The story of plate tectonics begins with the German scientist Alfred Wegener in the early part of the twentieth century.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]داستان تکتونیک صفحه‌ای با دانشمند آلمانی (آلفرد Wegener)در اوایل قرن بیستم شروع شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]داستان تکتونیک صفحات با آلفرد وگنر دانشمند آلمانی در اوایل قرن بیستم آغاز می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Tectonics is a new definition of space construction.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Tectonics تعریف جدیدی از ساخت فضا است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تکتونیک تعریف جدیدی از ساخت فضا است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Wish you can benefit from our online sentence dictionary and make progress day by day!
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ای کاش شما می‌توانید از فرهنگ لغت آنلاین ما بهره‌مند شوید و روز به روز پیشرفت کنید!
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آرزو می کنم که بتوانید از فرهنگ لغت حکم آنلاین ما بهره مند شوید و روز به روز پیشرفت کنید!
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. In the light of geodynamics and global tectonics, this paper delves into the generation and evolution of Mesozoic Cenozoic back arc basins along the western Pacific active continental margin.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این مقاله در پرتو of و تکتونیک جهانی، در تولید و تکامل of Cenozoic در امتداد حاشیه قاره‌ای فعال غرب اقیانوس آرام کاوش می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با توجه به ژئودینامیک و تکتونیک جهانی، این مقاله به تولید و تکامل حوضچه های عقب مزانوقی قارچ خوراکی در امتداد حاشیه قاره ای فعال غرب غربی می پردازد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف tectonics

ساختمان شناسی (اسم)
tectonics
مبحث ساختمان طبقات زمین شناسی (اسم)
tectonics

معنی عبارات مرتبط با tectonics به فارسی

(زمین شناسی - این نظریه: سطح زمین از چندین صفحه ی عظیم تشکیل شده که مرتبا در حرکت اند و موجب زلزله و به وجود آمدن کوه ها و غیره هستند) زمین ساز شناسی

معنی tectonics در دیکشنری تخصصی

[زمین شناسی] دانش زمین ساختی- زمین ساختی
[زمین شناسی] زمینساخت فلسی اصطلاحی که بوسیله اکس برگ (1972) برای اشاره به حرکت توده های عظیم ورقه مانند با ضخامت کمتر از حد لیتوسفری در آلپ شرقی معرفی شد. در مورد این ورقه ها این تفکر وجود دارد که زمانی تشکیل شده اند که دو قاره با هم برخورد کرده و ورقه ها از نوک یکی از آنها بردیه شده و بر روی دیگری برای بیش از 100 کیلومتر رانده شده است. این اصطلاح همچنین در کالیفرنیا نیز استفاده شده است. (پتیس 1981).
[زمین شناسی] زمین ساخت ورقه ای ، تکونیک صفحه ای - نظریه ای است که طی آن مجموعه فرآیندهایی صفحات اصلی لیتوسفر را به صورت افقی در سراسر سطح زمین حرکت می دهند و از حرکات و فعل و انفعالاتشان زمین لرزه ، آتشفشان ، کوهزایی و دیگر فرایندهای زمین شناسی بوجود می آید.
[عمران و معماری] تکتونیک صفحه ای
[زمین شناسی] زمینساخت صفحه ای
[معدن] تکتونیک صفحه ای (زمین شناسی ساختمانی)
[زمین شناسی] زمین ساخت تپشی - فرضیه زمین ساخت شامل فوران چرخشی زبانه های مواد داغ گوشته از پایین ترین بخش گوشته.(شریدان، 1983)..
[زمین شناسی] زمین ساخت قائم - زمین ساخت ایزوستازی نوع پرات، که در آن حرکات قائم واحدهای پوسته ای با وزن مخصوصهای مختلف، باعث ایجاد برجستگی توپوگرافی می شود.

معنی کلمه tectonics به انگلیسی

tectonics
• structural geology, study of the changes and processes taking place in the earth's crust (geology); art of building and construction
plate tectonics
• geological theory that is widely accepted today, theory that the earth's crust is composed of many separate plates which are moving on top of the molten material inside the earth

tectonics را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی tectonics

ebitaheri@gmail.com ٢١:٤٩ - ١٣٩٦/١٠/٠٩
زمین‌ساخت شناسی ، زمین‌ساختارشناسی
|

پیشنهاد شما درباره معنی tectonicsنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی tectonics
کلمه : tectonics
املای فارسی : تکتنیکس
اشتباه تایپی : فثزفخدهزس
عکس tectonics : در گوگل


آیا معنی tectonics مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )