برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1284 100 1

teetotaller

/tiːˈtoʊtlər/ /tiːˈtəʊtlə/

teetotaler طرفدار منع استعمال مشروبات الکلی

واژه teetotaller در جمله های نمونه

1. He's not a teetotaller, he says.
[ترجمه ترگمان]می‌گوید: احمق نیست
[ترجمه گوگل]او می گوید:
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A non-smoker and a teetotaller, Taylor was stockily built and of fair complexion.
[ترجمه ترگمان]یک سیگار غیر سیگاری و یک teetotaller، تیلور با چهره‌ای زیبا ساخته شده‌بود
[ترجمه گوگل]تیلور غیر سیگاری و تتوتالر ساخته شده بود و از چهره عادلانه برخوردار بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. He's recently become a strict teetotaller.
[ترجمه ترگمان]تازگی‌ها خیلی سخت شده
[ترجمه گوگل]او اخیرا تبدیل به یک متخصص سخت افزار شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. But he was a confirmed teetotaller.
[ترجمه ترگمان] ولی اون یه \"teetotaller\" تایید شده بود
[ترجمه گوگل]اما او یک خبرنگار تایید شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه teetotaller به انگلیسی

teetotaller
• one who completely abstains from alcoholic drinks
• a teetotaller is someone who never drinks alcohol.

teetotaller را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جلال نجاریزدی
فردی که لب به مشروب نمی زند
جلال نجاریزدی
فردی که لب به مشروب نمی زند

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی teetotaller
کلمه : teetotaller
املای فارسی : تیتتللر
اشتباه تایپی : فثثفخفشممثق
عکس teetotaller : در گوگل

آیا معنی teetotaller مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )