برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

tempted

tempted را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محدثه فرومدی
فریفته؛ اغواشده، وسوسه‌شده، تحریکشده، گمراه‌شده
مهدی صباغ
Adjective :
فریب خورده
وسوسه شده
گمراه شده
اغوا شده
گول خورده

به عنوان مثال :
Tempted by money : فریب خورده به وسیله ی پول.
اغوا شده به کمک پول
گول خورده به وسیله ی پول

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی tempted مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )