برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

tertiary education

tertiary education را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
تحصیلات عالی
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Longman :
education at a college, university etc
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Merriam-Webster :
education at the college or university level
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین MACMILLAN :
education at a college or university
معنی گرفته شده از دیکشنری آنلاین Cambridge :
education at college or university level
فریده
آموزش عالی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی tertiary education مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )