برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1221 100 1

test program

/ˈtestˈproʊɡræm/ /testˈprəʊɡræm/

برنامه ازماینده

واژه test program در جمله های نمونه

1. UN member countries delivered a strong rebuke to both countries for persisting with nuclear testing programs.
[ترجمه ترگمان]کشورهای عضو سازمان ملل متحد هر دو کشور را به خاطر پافشاری در برنامه‌های آزمایش هسته‌ای به هر دو کشور تحویل دادند
[ترجمه گوگل]کشورهای عضو سازمان ملل متحد برای تداوم برنامه های آزمایش هسته ای، برای هر دو کشور، قذافی قوی را ارائه دادند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Results for the test program haven't been tabulated.
[ترجمه ترگمان]نتایج برنامه تست جدول‌بندی نشده اند
[ترجمه گوگل]نتایج برای برنامه آزمایشی جدول نشده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Safeway officials began notifying employees whose jobs might be affected since the Phoenix testing program began last October, Lambert said.
[ترجمه ترگمان]لامبرت گفت: مقامات Safeway به کارکنان اطلاع دادند که شغل آن‌ها از زمان آغاز برنامه تست Phoenix در اکتبر گذشته تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت
[ترجمه گوگل]لمبرت گفت، مقامات Safeway در حال اخطار به کارکنانی هستند که مشاغل ممکن است تحت تأثیر برنامه تست فنیکس از ماه اکتبر گذشته آغاز شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

معنی کلمه test program به انگلیسی

self test program
• program that performs diagnostics tests on the computer

test program را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی test program
کلمه : test program
املای فارسی : تست پروگرام
اشتباه تایپی : فثسف حقخلقشئ
عکس test program : در گوگل

آیا معنی test program مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )