انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

99 991 100 1

tetrad

تلفظ tetrad
تلفظ tetrad به آمریکایی تلفظ tetrad به انگلیسی

معنی: چهار، اربعه، گروه چهارتایی، چهارارزشی، چهار ارزشی
معانی دیگر: گروه چهارگانه، (گیاه شناسی - هنگام کاستمان) یاخته های چهارگانه، (شیمی - اتم یا ریشه یا عنصر) چهار ظرفیتی

بررسی کلمه tetrad

اسم ( noun )
(1) تعریف: a group or set of four.

(2) تعریف: in genetics, the four haploid cells that are formed at the end of meiosis.

(3) تعریف: in chemistry, an element, radical, or atom that is tetravalent.

واژه tetrad در جمله های نمونه

1. Megaspore tetrad is linear. The chalazal megaspore develops into an embryo sac of Polygonum type.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Megaspore tetrad خطی است The megaspore به کیسه جنینی از نوع Polygonum تبدیل می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]تتراد Megaspore خطی است Megaspore Chalazal به یک کیسه جنینی از نوع Polygonum تبدیل می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Microspore abortion occurred after the tetrad formation.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سقط‌جنین Microspore پس از تشکیل tetrad رخ داد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سقط جنین Microspore پس از تشکیل tetrad رخ داده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. The chalazal megaspore of a linear tetrad develops into a polygonum type sac.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]The megaspore از یک tetrad خطی به کیسه نوع polygonum تبدیل می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Megaspore Chalazal یک تتراد خطی به یک کیسه چند ضلعی تبدیل می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. The characteristics of tetrad was that the nucleus and Golgi bodies being in the active state.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ویژگی‌های of این بود که هسته‌های سلولی و گلژی در حالت فعال قرار دارند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]خصوصیات tetrad این بود که هسته و بدن گلژی در حالت فعال است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. The functional megaspore in the linear tetrad is the one endsac is the polygonum type.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]The تابعی که در the خطی وجود دارد، نوع endsac است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مگاسپورای کاربردی در tetrad خطی یکی endac نوع پلیگنوم است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Using tetrad field get spinor field equations of unified gravity and electromagnetic field with space-time torsion.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]استفاده از میدان مغناطیسی، معادلات میدان مغناطیسی و میدان الکترومغناطیسی را با فرآیند پیچش با زمان فضا - زمانی به دست می‌آورد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با استفاده از میدان تتراد، معادلات میدان اسپینور از گرانش متحد و میدان الکترومغناطیسی با پیچش فضا-زمان را دریافت می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. In tetrad stage, the structures of tapetal cells begin to dissociate.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در مرحله tetrad، ساختارهای سلول‌های tapetal شروع به تجزیه و تحلیل می‌کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در مرحله تتراد، ساختارهای سلولهای Tapetal شروع به جدا شدن می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. There occurs pollen abortion during the stage from tetrad to single nucleus pollen grain of cytoplasmic male-sterile line in Brassica napus Var. oleifera(Raphanus sativus L. ).
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]There pollen در طول مرحله از tetrad تا هسته‌های تکی pollen cytoplasmic male در Brassica napus رخ می‌دهد oleifera (Raphanus sativus L)
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سقط جنین گرده در طول مرحله از تتراد تا دانه گرده تک هسته ای سویه ای از جنس نر استریل سیتوپلاسمی در Brassica napus Var رخ می دهد Oleifera (Raphanus sativus L )
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. At this point esch chromosome consist of a pair of chromatids and the two associated chromosomes are termed a tetrad.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در این مرحله، کروموزوم شامل یک جفت of و دو کروموزوم متناظر، tetrad نامیده می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در این نقطه کروموزوم esch متشکل از یک جفت کروماتید است و دو کروموزوم مرتبط با آن تتراد نامیده می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. With the help of micronucleus technology of Tradescantia paludosa tetrad, the mutagenicity survey was conducted on the lower stream of Mulan and the shallow well water along its banks.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با کمک فن‌آوری micronucleus of paludosa، بررسی mutagenicity در جریان پایین تری of و آب چاه کم‌عمق در امتداد banks انجام شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با استفاده از تکنولوژی میکرونوکلئوس Tradescantia paludosa tetrad، بررسی جهش زایی بر روی جریان پایین مولان و آب های کم عمق دریا در کنار آن انجام شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. The present paper is dealing with a simple method to correct the distance of linked genes in tetrad analysis in Neserospora crassa.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این مقاله با یک روش ساده برای اصلاح فاصله ژن‌های مرتبط با آنالیز tetrad در Neserospora crassa سروکار دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مقاله حاضر با روش ساده ای برای اصلاح فاصله ژن های مرتبط در تجزیه تتراد در Neserospora crassa برخورد می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. In diplotene the pairs of chromatids begin to separate from the tetrad formed by the association of homologous chromosomes.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در diplotene جفت of شروع به جدا شدن از the که توسط انجمن کروموزوم‌ها تشکیل شده‌است، آغاز می‌کنند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در دیپلتون، جفت کروماتید شروع به جدا شدن از تتراد تشکیل شده توسط ارتباط کروموزوم همولوگ
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. The tapetum begins to vary at the stage of tetrad with the cytoplasm anther cell.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]The شروع به تغییر در مرحله of با بساک سیتوپلاسم می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Tapetum شروع به تغییر در مرحله tetrad با سلول anther سیتوپلاسمی
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Ubisch bodies and lipid bodies are found in the glandular tapetums. In meiosis of microsporocyte, cytokinesis is is a simultaneous type, which produces an isobilateral tetrad.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بدن‌های Ubisch و بدن‌های چربی در the glandular یافت می‌شوند در meiosis، cytokinesis یک نوع همزمان است که یک tetrad isobilateral تولید می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بدنه و چربی بدن Ubisch در تپم های غدد لنفاوی یافت می شود در مايوز میکروسپوروسیت، سیتوکینیز یک نوع همزمان است که یک تتراد بیضوی تولید می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف tetrad

چهار (اسم)
tetrad , quaternion
اربعه (اسم)
quadruplet , tetrad
گروه چهارتایی (اسم)
tetrad
چهارارزشی (اسم)
tetrad
چهار ارزشی (صفت)
quadrivalent , tetrad

معنی tetrad در دیکشنری تخصصی

tetrad
[علوم دامی] تتراد ؛ واحدی منفرد از چهار کروماتید که از مقاربه (سیناپس) کروموزومهای همتا به وجود می آید . هریک از آنها حاوی یک جفت از کروماتید های مشابه است که در محل سانترومر متصل هستند .
[برق و الکترونیک] چهار ارزشی گروهی از چهار پالس که یک رقم رادر مقیاس 10 یا 16 بیان می کند.
[نساجی] چهار ظرفیتی
[ریاضیات] چهارتائی، چهار ارزشی، چهار
[ریاضیات] چهاره ی توافقی

معنی کلمه tetrad به انگلیسی

tetrad
• group of four; four

tetrad را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی tetrad

ebitaheri@gmail.com ٢٠:٤٨ - ١٣٩٨/٠٢/١٣
[زیست‌شناسی و شیمی]

چهارتایه
|

پیشنهاد شما درباره معنی tetradنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی tetrad
کلمه : tetrad
املای فارسی : تترد
اشتباه تایپی : فثفقشی
عکس tetrad : در گوگل


آیا معنی tetrad مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 99% )