برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1282 100 1

thereby

/ˈðerˈbaɪ/ /ðeəˈbaɪ/

معنی: بدان وسیله، از ان راه، بموجب آن در نتیجه
معانی دیگر: به آن وسیله، از آن راه، بدانگونه، بدین طریق، بموجب ان در نتیجه

بررسی کلمه thereby

قید ( adverb )
(1) تعریف: by that means; as a result of that.

- She hoped to produce the document and thereby prove her innocence.
[ترجمه ترگمان] او امیدوار بود که این سند را تولید کند و در نتیجه بی‌گناهی خود را ثابت کند
[ترجمه گوگل] او امیدوار بود که این سند را تولید کند و در نتیجه بی گناهی او را اثبات کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- He passed the exam, thereby making it possible for him to enter the university.
[ترجمه ترگمان] او امتحان را رد کرد و در نتیجه برای او امکان ورود به دانشگاه را فراهم کرد
[ترجمه گوگل] او امتحان را گذراند، در نتیجه او را برای ورود به دانشگاه امکان پذیر کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- They increased their offer, hoping they would edge out the competition thereby.
[ترجمه ترگمان] آن‌ها پیشنهاد خود را افزایش دادند، به این امید که رقابت را کنار بگذارند
[ترجمه گوگل] آنها پیشنهاد خود را افزایش دادند، امیدوار بودند که از این طریق رقابت کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

واژه thereby در جمله های نمونه

1. they wore women's clothes, thereby escaping the police
لباس زنانه پوشیدند و بدین طریق از گیر پلیس فرار کردند.

2. the rocks had been heated and thereby metamorphosed
سنگ‌ها در اثر حرارت تغییر شکل داده بودند.

3. He became a citizen, thereby gaining the right to vote.
[ترجمه ترگمان]او شهروند شد و در نتیجه حق رای دادن را بدست آورد
[ترجمه گوگل]او به یک شهروند تبدیل شد، و در نتیجه حق رأی دادن را به دست آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Regular exercise strengthens the heart, thereby reducing the risk of heart attack.
[ترجمه ترگمان]ورزش منظم قلب را تقویت می‌کند در نتیجه خطر حمله قلبی را کاهش می‌دهد
[ترجمه گوگل]ورزش منظم قلب را تقویت می کند، در نتیجه خطر ابتلا به حمله قلبی را کاهش می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. He became a British citizen, thereby gaining the right to vote.
[ترجمه ترگمان]او به یک شهروند انگلیسی تبدیل شد و در نتیجه حق رای دادن را بدست آورد
[ترجمه گوگل]او به یک شهروند بریتانیایی تبدیل شد و در نتیجه حق رأی دادن را کسب کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسی ...

مترادف thereby

بدان وسیله (قید)
therewith , thereby
از ان راه (قید)
thereby
بموجب آن در نتیجه (قید)
thereby

معنی کلمه thereby به انگلیسی

thereby
• by means of that, in that connection
• thereby means as an inevitable result of the event or action mentioned; a formal word.

thereby را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ROZHAN
در نتیجه
Ali
به طَبَعِ آن
سامان نصیری
از این روی
محدثه فرومدی
به تبع آن (نه به طبع آن، ت دو نقطه درسته نه ط دسته‌دار )
sakineh tebbi
در نتیجه
پوریا برزعلی
(قید) بموجب آن
abolfaz mortazavi
با این کار ، بدین وسیله

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی thereby
کلمه : thereby
املای فارسی : تهربی
اشتباه تایپی : فاثقثذغ
عکس thereby : در گوگل

آیا معنی thereby مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )