برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

think ahead

think ahead را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
to think carefully about what might happen in the future, or to make plans for things you want to do in the future
fatemeh
فکر کردن به آینده و برنامه ریزی کردن برای آن
نسرین رنجبر
به آینده بیاندیشید
a.r
to consider or think about the future
think proactively
سمیرا
دوراندیشی کردن
Mobin
Think about a future event and plan for it
درویش
.دانستن رویدادی در آینده و برنامه ریزی برای آن
.آینده نگری و برنامه ریزی
(to sth)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی think ahead مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )