برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

think for myself

think for myself را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
با خود فکر کردن
Mel
افكار و عقايد خود را داشتن
درویش
عقاید خود را داشتن
( به جای اینکه به سادگی عقاید دیگران را باور کنی)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی think for myself مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )