انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

98 984 100 1

thoroughness

تلفظ thoroughness
تلفظ thoroughness به آمریکایی تلفظ thoroughness به انگلیسی

واژه thoroughness در جمله های نمونه

1. She established her authority with unrelenting thoroughness.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او با کمال سنگدلی قدرت خود را برقرار ساخت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او توانایی خود را با سختی بی رحم برقرار کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. The thoroughness of the evaluation process we went through was impressive.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نتیجه فرآیند ارزیابی که ما از آن عبور کردیم موثر بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دقت فرایند ارزیابی که ما از آن گذشتیم، چشمگیر بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. The preparations were made with Teutonic thoroughness.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تدارکات با دقت و دقت Teutonic مشخص شده‌بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آماده سازی با دقت قهرمانانه انجام شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. His thoroughness and attention to detail is legendary.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دقت و دقت او به جزئیات افسانه‌ای است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دقت و توجه او به جزئیات افسانه ای است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. I was impressed by the thoroughness of the report.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تحت‌تاثیر آن گزارش قرار گرفتم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من به شدت از این گزارش تحت تاثیر قرار گرفتم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. I admire his thoroughness.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دقت او را تحسین می‌کنم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من به سختی او را تحسین می کنم
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. The appearance is one of thoroughness, but whether the assumptions reflect reality can usually be questioned.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این ظاهر یکی از کامل بودن است، اما آیا فرضیات بازتاب واقعیت را معمولا می توان مورد سوال قرار داد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ظاهر یکی از دقت است، اما آیا این فرضیه ها واقعیت را منعکس می کنند معمولا می توانند مورد سوال قرار گیرند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. It is unfortunate that Mrs Gardner's thoroughness did not extend to laying down the law about insurance.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]جای تاسف است که دقت و دقت خانم گاردنر دست به دامن زدن به قانون بیمه نشده است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مایه تاسف است که محکومیت خانم گاردنر به قانون صدور بیمه محدود نمی شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Critics point out the nit-picking thoroughness which legal authorities in the Republic so often bring to bear on extradition requests.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]منتقدان به این موضوع اشاره می‌کنند که مقامات قانونی در جمهوری خواهان رسیدگی به درخواست‌های استرداد مجرمین هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]منتقدان خاطرنشان كردند كه رعایت دقیق كاری كه مقامات قانونی جمهوری در مورد درخواست های استرداد انجام می دهند، بسیار دشوار است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Do not lose your thoroughness but try to be more timely.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دقت خود را از دست ندهید، اما سعی کنید به موقع بیشتر باشید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دقت خود را از دست ندهید، اما سعی کنید زمان بیشتری داشته باشید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Author George Cagala impresses with his thoroughness, and the book includes good maps.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نویسنده کتاب جورج Cagala به دقت و دقت او توجه نشان می‌دهد، و این کتاب شامل نقشه‌های خوبی نیز می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نویسنده جورج کاگالا با رضایت او تحت تاثیر قرار می گیرد، و کتاب شامل نقشه های خوب است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Its books, however, displayed less than Teutonic thoroughness.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با این حال، کتاب‌های آن کم‌تر از thoroughness توتونی به نمایش درآمد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کتابهای او، با این حال، کمتر از سختی رسمی نشان داد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. She did her work the thoroughness of reverse details and never quite understands them.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او کاره‌ای خود را به طور کامل انجام می‌داد و هرگز آن‌ها را درک نمی‌کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او کار خود را به سختی جزئیات معکوس انجام داد و هرگز آنها را درک نمی کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Without a confrontation of ideas no clarity and thoroughness can be attained, and that's not good.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بدون روبرو شدن با ایده‌ها، هیچ وضوح و دقت به دست نمی‌آید، و این خوب نیست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بدون روبرو شدن با ایده ها، هیچ وضوحی و رکود نمی تواند به دست آید و این خوب نیست
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه thoroughness به انگلیسی

thoroughness
• diligence, neatness

thoroughness را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی thoroughness

رضا خسروی ١٦:٥١ - ١٣٩٧/٠٣/١٦
نظم و دقت
|

رحمان شفیعی ١٦:٢٣ - ١٣٩٧/٠٤/٢٥
دقت و موشکافی
|

سعید صفاری مقدم ١٠:١٩ - ١٣٩٨/٠٤/١٦
میزان زیاد دقت/توجه
دقت تمام، توجه زیاد
|

پیشنهاد شما درباره معنی thoroughnessنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

سجاد > درسته
ابراهیم > سخن چین
میثم علیزاده > Bear
میلاد علی پور > heavily
حمید رمضی > Scrunchie
محدثه فرومدی > traditional
میلاد رحیمی > خوا قزات
Marina > اکیپ

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

توضیحات دیگرآیا معنی thoroughness مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 98% )