برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1312 100 1

threshold frequency

معنی threshold frequency در دیکشنری تخصصی

threshold frequency
[برق و الکترونیک] بسامد آستانه بسامد انرژی تابشی گسیل شده که کمتر از آن اثر گسیل فوتون وجود ندارد.

threshold frequency را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی threshold frequency مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )