برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1290 100 1

tightly

/ˈtaɪtli/ /ˈtaɪtli/

معنی: محکم
معانی دیگر: سفت، قایم، تنگ

بررسی کلمه tightly

قید ( adverb )
• : تعریف: in a firm, close, or secure way.

- The scarf was wrapped too tightly around her neck.
[ترجمه ترگمان] روسری به دور گردنش پیچیده شده بود
[ترجمه گوگل] روسری در اطراف گردن او بیش از حد محکم بسته شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه tightly در جمله های نمونه

1. a tightly filled suitcase
چمدانی که در آن خیلی چیز چپانده‌اند

2. strain the canvas tightly over the frame
کرباس نقاشی را تنگ روی چارچوب بکش.

3. green plants sweat when tightly packed
اگر گیاهان سبز تنگ کنار هم جا داده شوند عرق می‌کنند.

4. he tied the tape tightly around the box
نوار را محکم دور جعبه بست.

5. she clutched her baby tightly in her arms
او بچه‌اش را محکم در بغل نگهداشت.

6. she laced the corset tightly around her waist
شکم بند خود را محکم دور کمر خود بست.

7. she nursed her baby tightly in her arm
او کودک خود را تنگ در آغوش گرفت.

8. shut the bottle top tightly
در بطری را کیپ کن.

9. although i am old, hold me tightly in your arms for one night. . .
گرچه پیرم تو شبی سخت در آغوشم گیر. . .

10. though i am old, hold me tightly in your arms one night
گر چه پیرم تو شبی سخت در آغوشم گیر

11. She held the money tightly in her fist.
[ترجمه ترگمان]پول را محکم در مشتش می‌فشرد
[ترجمه گوگل]او پولش را در مشت خود نگه داشت
[ترجمه ...

مترادف tightly

محکم (قید)
firmly , tightly , stoutly

معنی کلمه tightly به انگلیسی

tightly
• firmly
• tightly- is used with past participles to form adjectives that describe how closely or how firmly something is done.
tightly closed
• shut securely, shut tight
tightly knit
• woven tightly together; closely connected

tightly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

صادق جباری
قاطعانه، بصورت قاطع
fatima
قطعا
Amirreza2000A
شدیداً
Sina
فشرده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی tightly
کلمه : tightly
املای فارسی : تیقتلی
اشتباه تایپی : فهلافمغ
عکس tightly : در گوگل

آیا معنی tightly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )