برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1281 100 1

timid

/ˈtɪməd/ /ˈtɪmɪd/

معنی: کمرو، محجوب، خجالتی، خجالت کش، ترسو
معانی دیگر: پرآزرم، کمرویانه، محجوبانه، بزدل

بررسی کلمه timid

صفت ( adjective )
مشتقات: timidly (adv.), timidity (n.), timidness (n.)
(1) تعریف: hesitant to engage in social contact or draw public attention; shy.
مترادف: bashful, diffident, retiring, shy
متضاد: assertive, bold, brazen, confident
مشابه: coy, demure, meek, mousy, reserved, self-conscious, shrinking

(2) تعریف: hesitant to face danger or difficulties; fearful.
مترادف: fainthearted, fearful, shy, timorous
متضاد: adventurous, audacious, bold, daring, dauntless, nervy, plucky, spunky
مشابه: afraid, apprehensive, chicken-hearted, coward, cowardly, faint, frightened, hesitant, lily-livered, pusillanimous, scared, spineless, weak-kneed

واژه timid در جمله های نمونه

1. a timid girl
دختر خجالتی

2. a timid reply
پاسخ محجوبانه

3. Lucy is a rather timid child.
[ترجمه sharareh] لوسی یک بچه نسبتا کمرو است
|
[ترجمه ترگمان]لوسی یک بچه نسبتا ترسو است
[ترجمه گوگل]لوسی یک کودک بی دغدغه است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The rabbit is timid and suspicious.
[ترجمه ترگمان]خرگوش ترسو و مشکوک است
[ترجمه گوگل]خرگوش ترسو و مشکوک است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Timid dogs bark most.
[ترجمه ترگمان]سگ‌ها پارس می‌کنند
[ترجمه گوگل]سگ گله دار بیشتر از همه سگ دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. A timid child, Isabella had lear ...

مترادف timid

کمرو (صفت)
sham , weak , shy , chicken-hearted , bashful , shamefaced , timid , coy , cagey , meticulous , sheepish , blate , cagy , chary , chicken-livered , unassertive
محجوب (صفت)
shy , bashful , timid , unobtrusive , diffident , decent , blate , unassertive
خجالتی (صفت)
embarrassed , shy , bashful , shamefaced , self-conscious , timid , coy
خجالت کش (صفت)
embarrassed , bashful , shamefaced , timid
ترسو (صفت)
captive , shy , yellow , chicken-hearted , bashful , shamefaced , timid , meticulous , sheepish , timorous , skittish , pusillanimous , chicken-livered , lily-livered , gun-shy , poor-spirited , pigeon-hearted , weak-hearted

معنی کلمه timid به انگلیسی

timid
• shy, bashful, fearful, retiring
• timid people or animals are shy, nervous, and have no courage or self-confidence.

timid را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Aaaa
خجالتی ،بی رو
فرید گودرزی
کم، مقدار کم
Fateme
آب زیر کاه
گلی افجه
نداشتن اعتماد به نفس

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی timid
کلمه : timid
املای فارسی : تیعمید
اشتباه تایپی : فهئهی
عکس timid : در گوگل

آیا معنی timid مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )