برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
to - go

to go

to go را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بحرینی
باقیمانده است.
there are still 5 minutes to go.
هنوز 5 دقیقه وقت مانده است.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی to go مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )