برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
to - the - effect - that

to the effect that

to the effect that را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
مبنی بر اینکه، که نشان می داد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی to the effect that مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )