برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1315 100 1

took it upon himself

معنی کلمه took it upon himself به انگلیسی

took it upon himself
• took responsibility, accepted on himself

took it upon himself را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی ح ک
سرخود( کاری) انجام دادن،
بدون اخذ نظر کسی کاری را انجام دادن
سید محمود حسینی
مسئولیت چیزی رو به عهده گرفتن، به گردن گرفتن،به عهده گرفتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی took it upon himself مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )