برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

tower house

/ˈtaʊərhaʊs/ /ˈtaʊəhaʊs/

قلعه مستحکم قرون وسطی، خانه بالای برج

tower house را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

يار دلواري
خانه بالاي برج
A house full of kisses of affection, joy and joy, and the era of all pure factory friends
خونه اي پر از بوس محبت و شادي و سرحالي و دوره همي دوستان فابريك ناب
گلی افجه
بنایی با ساختار سنگی و محفوظ ( مانند دژ )

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی tower house
کلمه : tower house
املای فارسی : تاور هوس
اشتباه تایپی : فخصثق اخعسث
عکس tower house : در گوگل

آیا معنی tower house مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )