برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1320 100 1

trust territory

/ˈtrəstˈterəˌtɔːri/ /trʌstˈterɪtr̩i/

سرزمین تحت قیمومت (طبق اجازه ی سازمان ملل)، ناحیه تحت قیمومت شورای امنیت سازمان ملل متحد

بررسی کلمه trust territory

اسم ( noun )
• : تعریف: a territory that is administered by a country or countries authorized to do so by the United Nations.

واژه trust territory در جمله های نمونه

1. Formerly called the Trust Territory, Micronesia possesses only two-thirds the land area of Rhode Island, yet lies scattered over an expanse of ocean comparable to the contiguous United States.
[ترجمه ترگمان]Micronesia که سابقا قلمرو تراست را نام می‌برد، تنها دو سوم مساحت زمین جزیره \"رود\" را دارد، با این حال در پهنه وسیعی از اقیانوس که قابل‌مقایسه با ایالات‌متحده است، پخش شده‌است
[ترجمه گوگل]میکرونزی، قبلا به عنوان منطقه اعتماد نامیده می شد، تنها دو سوم ناحیه سرزمین رود آیلند را دارد، اما هنوز بیش از حد گسترده ای از اقیانوس قابل مقایسه با ایالات متحده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. On 10 May 197 four of the Trust Territory districts ratified a new constitution to become the Federated States of Micronesia (FSM).
[ترجمه ترگمان]در ۱۰ مه، چهار منطقه از منطقه اعتماد قانون اساسی جدیدی را تصویب کردند تا به ایالات فدرال میکرونزی (FSM)تبدیل شوند
[ترجمه گوگل]در تاریخ 10 مه 197 چهار ایالت ولسوالی اعتماد یک قانون اساسی جدید برای تبدیل شدن به ایالات فدرال میکرونزی (FSM) را تصویب کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The former Belgian trust territory of Ruanda-Urundi, now divided into the independent countries of Rwanda and Burundi.
[ترجمه ترگمان]منطقه اعتماد بلژیک سابق of - Urundi که اکنون به کشورهای مستقل رواندا و بوروندی تقسیم شده‌ا ...

trust territory را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی trust territory
کلمه : trust territory
املای فارسی : تراست ترریتری
اشتباه تایپی : فقعسف فثققهفخقغ
عکس trust territory : در گوگل

آیا معنی trust territory مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )