برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

twist someone's arm

/twɪst ˈsʌmˌwʌnz ɑrm/ /twɪst ˈsʌmwʌnz ɑːm/

وادار کردن، قبولاندن

twist someone's arm را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Soroushgh97
فردی رو وادار به انجام کاری کنی (که مطابق میلش نیست)they twisted my arm to sell the house
آنها منو واداربه فروش کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی twist someones arm
کلمه : twist someone's arm
املای فارسی : تویست سمئونئس آرم
اشتباه تایپی : فصهسف سخئثخدث'س شقئ
عکس twist someone's arm : در گوگل

آیا معنی twist someone's arm مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )