برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Unitized working intetest

Unitized working intetest را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فارسی را پاس بداریم.
منافع عملیاتی یکی شده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Unitized working intetest مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )