برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1348 100 1

Unoriented

معنی Unoriented در دیکشنری تخصصی

Unoriented
[زمین شناسی] فاقد جهت یافتگی - (زمین شناسی): به سنگ یا سایر نمونه های زمین شناسی گویند که موقعیت نخستین آنها در فضا در زمان تجمع یا جمع آوری، نامشخص است یا قطعاً معلوم نشده است. - (نقشه برداری): به نقشه یا دستگاه مساحی گویند که مختصات داخلی آن با جهات متناظر در فضا، مطابقت ندارد.

Unoriented را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Unoriented مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )