برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1327 100 1

Ursa major

/ˈɜːrsəˈmeɪdʒər/ /ˈɜːsəˈmeɪdʒə/

معنی: دب اکبر
معانی دیگر: (نجوم) دب اکبر، استارگان بزرگ خرس، هفت اورنگ مهین

بررسی کلمه Ursa major

اسم ( noun )
• : تعریف: a circumpolar constellation in the northern sky, located between Ursa Minor and Leo and containing a double star, Mizar; Big Dipper.

واژه Ursa major در جمله های نمونه

1. The Big Dipper actually belongs to the constellation Ursa Major, otherwise known as the Big Bear.
[ترجمه ترگمان]ملاقه بزرگ واقعا به صورت فلکی خرس بزرگ قرار دارد که در غیر این صورت به عنوان خرس بزرگ شناخته می‌شود
[ترجمه گوگل]Dipper بزرگ در واقع متعلق به صورت فلکی Ursa Major، در غیر این صورت به عنوان خرس بزرگ شناخته شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We can see neither Altair or Ursa Major in the cloudy night sky.
[ترجمه ترگمان]ما نه (التیر)و یا دب‌اکبر را در آسمان ابری شب ببینیم
[ترجمه گوگل]ما می توانیم نه آتلار یا اورسا ماورور را در آسمان شب ابری مشاهده کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Located about 12 million light-years away in the Ursa Major constellation, M81 is among the brightest of the galaxies visible by telescope from Earth.
[ترجمه ترگمان]M۸۱ که در حدود ۱۲ میلیون سال نوری در صورت فلکی خرس بزرگ قرار دارد، در میان درخشان‌ترین کهکشان‌ها است که توسط تلسکوپ زمین قابل‌مشاهده است
[ترجمه گوگل]M81 در حدود 12 میلیون سال نوری در صورت فلکی برجسته Ursa Major قرار دارد و M81 یکی از درخشانترین کهکشانهای قابل مشاهده توسط تلسکوپ از زمین است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Ursa major

دب اکبر (اسم)
big dipper , dipper , plough , plow , ursa major , wain , charles' wain , great bear

معنی Ursa major در دیکشنری تخصصی

Ursa major
[زمین شناسی] دب اکبر ،خرس بزرگ

معنی کلمه Ursa major به انگلیسی

ursa major
• constellation of stars in the northern sky

Ursa major را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ursa major
کلمه : Ursa major
املای فارسی : اورسا ماژور
اشتباه تایپی : عقسش ئشتخق
عکس Ursa major : در گوگل

آیا معنی Ursa major مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )