انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1009 100 1

ugly duckling

تلفظ ugly duckling
تلفظ ugly duckling به آمریکایی/ˈʌɡliˈdʌkəlɪŋ/ تلفظ ugly duckling به انگلیسی/ˈʌɡliˈdʌkəlɪŋ/

کودک یا چیز زشت که بعدها زیبا یا موفق و غیره می شود

بررسی کلمه ugly duckling

اسم ( noun )
• : تعریف: a person or thing that at first seems unattractive or unpromising, but later becomes beautiful or admirable.

واژه ugly duckling در جمله های نمونه

1. An ugly duckling, like a printing press, was transformed into a well-behaved goose laying golden eggs.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]جوجه اردک زشت، مانند یک دستگاه چاپ، به یک غاز رفتار خوب تبدیل شد که تخم طلایی می‌گذاشت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]جوجه زشت زشت، مانند یک چاپگر، به یک تخم مرغ طلایی گذاشته شده بود که به خوبی رفتار می کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. The loco is a bit of an ugly duckling.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]زیر لب یک جوجه اردک زشت است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این محل کمی از جوجه اردک زشت است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. But Beryl is an ugly duckling rapidly turning into a beautiful swan . . . all through the hard work of recovering mental patients.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اما بر یل یک جوجه اردک زشت است که به سرعت تبدیل به یک قو زیبا می‌شود … از طریق تلاش سخت برای درمان بیماران روانی
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اما بریل یک جوجه زشت است که به سرعت به یک قوۀ زیبا تبدیل می شود همه از طریق کار سخت از بهبود بیماران روانی
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. It's certainly the ugly duckling of the era-until you get to drive one.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این واقعا جوجه اردک زشت عصر است - تا وقتی که شما یکی از آن‌ها را برانید
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]مطمئنا زرق و برق زرق و برق از دوران - تا زمانی که شما به رانندگی یک
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Ugly duckling is a main mid - to - high - end fashion handicrafts and jewelry stores.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک جوجه اردک زشت یکی از صنایع دستی بزرگ به سبک نیمه به بالا و فروشگاه‌های جواهرات است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]جوجه اردک زشت یکی از مهمترین صنایع دستی و صنایع دستی طلا و جواهر است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Hope in the coming days, I can only ugly duckling into the red maple, with everyone happy every day.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]امیدوارم در روزه‌ای آینده من فقط یک جوجه اردک زشت را با هر کسی که هر روز خوشبخت باشد، به درخت افرا قرمز تبدیل کنم
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]امیدوارم در روزهای آینده، من فقط می توانم جوجه اردک زشت را به افرا قرمز، با هر کس هر روز خوشحال است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Will you let an ugly duckling swim with you?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اجازه می‌دهید یک جوجه اردک زشت با شما شنا کند؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آیا شما اجازه می دهید که جوجه اردک زشت با شما شنا کند؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Andersen saw himself as the ugly duckling, teased and unwanted by everyone.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اندرسن خود را به عنوان جوجه اردک زشت دید که توسط همه اذیت و ناخواسته شده بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آندرسن خود را به عنوان جوجه زشت زدگی، دزدیده و ناخواسته توسط همه افراد دیده می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. The witch turned the princess into an ugly duckling.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] جادوگر، پرنسس رو تبدیل به یه جوجه اردک زشت کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]جادوگر شاهزاده را تبدیل به یک جوجه زشت زشت کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. My husband is an ugly duckling man.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] شوهرم یه جوجه اردک زشت - ه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شوهر من مرد جوانی زشت است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. She hates an ugly duckling man.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] اون از یه جوجه اردک زشت متنفره
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او متنفر یک مرد جوانی زشت است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. The story of The Ugly Duckling is known by almost every child.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]داستان زشت (زشت)تقریبا توسط همه کودکان شناخته می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]داستان قورباغه زشت تقریبا در هر کودک شناخته شده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. That beauty once was an ugly duckling.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان] اون زیبایی زمانی یه جوجه اردک زشت بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این زیبایی یک بار جوجه زشت بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. Kids: Look! Look! Yes, the ugly duckling was a beautiful swan.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]! نگاه کنین نگاه کنید! بله، جوجه اردک زشت یک قو زیبا بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بچه ها نگاه کن! نگاه کن بله، جوجه اردک زشت یک قوۀ زیبا بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه ugly duckling به انگلیسی

ugly duckling
• something that stands out, out of place
the ugly duckling
• children's story by hans christian andersen

ugly duckling را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد شما درباره معنی ugly ducklingنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی ugly duckling
کلمه : ugly duckling
املای فارسی : یوگلی دوککلینگ
اشتباه تایپی : علمغ یعزنمهدل
عکس ugly duckling : در گوگل


آیا معنی ugly duckling مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )