برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

understudied

understudied را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرزو
مورد مطالعه قرار نگرفته
صادق جباری
کمتر مورد مطالعه قرار گرفته

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی understudied مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )