برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

union button

union button را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمید پرهام
دکمه نشان اتحادیه (دکمه ای که آرم یا شعار اتحادیه روی آن چاپ شده و اعضای اتحادیه روی لباس خود می پوشند)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی union button مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )