انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 983 100 1

unsustainable

تلفظ unsustainable
تلفظ unsustainable به آمریکایی تلفظ unsustainable به انگلیسی

بررسی کلمه unsustainable

صفت ( adjective )
• : تعریف: combined form of sustainable.

واژه unsustainable در جمله های نمونه

1. Life on Earth will become unsustainable unless population growth is held in check.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]زندگی روی زمین ناپایدار خواهد شد، مگر این که رشد جمعیت کنترل شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]زندگی در زمین بی ثبات خواهد ماند مگر اینکه رشد جمعیت در چک شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Is an economic boom an unsustainable trend?
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]آیا جهش اقتصادی یک روند ناپایدار است؟
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آیا رونق اقتصادی یک روند ناپایدار است؟
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. Hence sustainable agriculture could replace unsustainable agriculture, reducing the impact of erosion and flooding on downstream agricultural areas.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]از این رو، کشاورزی پایدار می‌تواند کشاورزی ناپایدار را جایگزین کند و اثر فرسایش و جاری شدن سیل در نواحی کشاورزی را کاهش دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]از این رو کشاورزی پایدار می تواند جایگزین کشاورزی ناکارآمد شود، کاهش تاثیر فرسایش و سیلاب در مناطق کم درآمد کشاورزی
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. The economy was growing at an unsustainable pace, and the trade deficit was exploding.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اقتصاد با سرعت غیرقابل تحملی در حال رشد بود و کسری تجاری در حال انفجار بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اقتصاد در حال رشد با سرعت ناپایدار بود و کسری تجاری نیز منفجر شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. The transition from unsustainable to sustainable resource use involves a change from exploitation to careful management.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]گذار از ناپایدار به استفاده از منابع پایدار شامل تغییر از بهره‌برداری به مدیریت دقیق است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]گذار از استفاده ناپایدار به منابع پایدار شامل تغییر از استثمار به مدیریت دقیق است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Past policies favouring over-valued currencies have proved unsustainable.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سیاست‌های گذشته به طرفداری از ارز با ارزش بیش از حد ثابت شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سياست گذاري هاي پيشيني که ارزهاي بيش از حد ارزشمند دارند، بي ثبات بوده اند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Our nation's debt is unsustainable, and the federal government's reach into the private sector is unprecedented.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بدهی کشور غیرقابل‌تحمل است و دولت فدرال در بخش خصوصی بی‌سابقه است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بدهی ملت ما غیر قابل تحمل است و دسترسی دولت فدرال به بخش خصوصی بی سابقه است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. "We are facing an unsustainable situation, " says Diwan Singh, a Delhi environmental activist. "Soon—not in thirty years but in five to ten—there will be an exodus because of the lack of water. "
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دیوان سینگ، یک فعال زیست‌محیطی دهلی، می‌گوید: \" ما با یک وضعیت ناپایدار مواجه هستیم اما به زودی - نه در سی سال، بلکه در پنج تا ده سال، مهاجرت به دلیل کمبود آب آغاز خواهد شد \"
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دیوان سینگ، فعال محیط زیست دهلی نو می گوید: 'ما با یک وضعیت نامطلوب مواجه هستیم ' 'به زودی نه در سی سال، اما در پنج تا ده، به دلیل فقدان آب، خروج می شود '
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. I think the independent investment bank model unsustainable, because it is the lack of stable sources of deposits, but also the lack of commercial banks as a strict risk control.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]من فکر می‌کنم که مدل بانک سرمایه‌گذاری مستقل ناپایدار است، چرا که فقدان منابع ثابت ذخایر وجود دارد، بلکه فقدان بانک‌های تجاری به عنوان یک کنترل ریسک سخت است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]من فکر می کنم مدل بانک مستقل سرمایه گذاری unsustainable، چرا که این است که فقدان منابع پایدار سپرده، بلکه عدم وجود بانک های تجاری به عنوان یک کنترل ریسک شدید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. That kind of blistering pace is unsustainable, says James Swanson, chief investment strategist at MFS Investment Management.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]جیمز سوانسون، استراتژیست ارشد سرمایه‌گذاری در مدیریت سرمایه‌گذاری MFS می‌گوید که این نوع سرعت blistering غیرقابل‌تحمل است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]جیمز سوانسون، استراتژیست اصلی سرمایه گذاری در مدیریت سرمایه گذاری MFS می گوید، این نوع سرعت تاول زده ناپذیر است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. It means that Second Wave energy base is unsustainable.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این بدان معنی است که پایه انرژی موج دوم ناپایدار است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]به این معنی است که انرژی انرژی دوم انرژی غیر قابل تحمل است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. The government should invest in these industries rather than propping up increasingly fickle, unsustainable industries at times of crisis.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دولت باید بجای حمایت از صنایع ناپایدار و ناپایدار در زمان بحران، در این صنایع سرمایه‌گذاری کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دولت باید در این صنایع سرمایه گذاری کند نه اینکه صنایع به طور فزاینده ای در حال توسعه و غیر قابل انعطاف را در زمان بحران عرضه کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. He knows that the current constitutional status of Kosovo is unsustainable.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]او می‌داند که وضعیت قانونی کنونی کوزوو غیرقابل دوام است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او می داند که وضعیت فعلی قانون اساسی کوزوو بی ثبات است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. In the late 1960s almost all major exporters began to cut back production, apparently believing that surpluses would otherwise become unsustainable.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در اواخر دهه ۱۹۶۰، تقریبا تمامی صادر کنندگان اصلی شروع به کاهش تولید کردند، ظاهرا باور داشتند که مازاد در غیر این صورت ناپایدار خواهد شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در اواخر دهه 1960 تقریبا تمام صادرکنندگان عمده شروع به کاهش تولید کردند، ظاهرا معتقد بودند که مازاد در غیر این صورت غیر قابل تحمل خواهند بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

unsustainable را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی unsustainable

مهتاب ابوالقاسمی ١٤:٠٠ - ١٣٩٦/٠٩/٢٩
ناپایدار
|

محمدی راد ١١:٥٤ - ١٣٩٦/١٠/١٨
غیر قابل دوام
|

فخرالدين ٢٣:٠٣ - ١٣٩٦/١٢/٢٥
غیر قابل تحمل
|

فرهاد سليمان‌نژاد ١٦:٠٦ - ١٣٩٧/١٢/١٣
بي‌دوام، ناپايدار
|

صادق جباری ٢٣:٠٧ - ١٣٩٨/٠٢/٢٢
غیر قابل مهار، غیر قابل کنترل
|

پیشنهاد شما درباره معنی unsustainableنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

سجاد > درسته
ابراهیم > سخن چین
میثم علیزاده > Bear
میلاد علی پور > heavily
حمید رمضی > Scrunchie
محدثه فرومدی > traditional
میلاد رحیمی > خوا قزات
Marina > اکیپ

نگارش واژه نو   |   پیشنهادهای امروز

توضیحات دیگرآیا معنی unsustainable مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )