برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1274 100 1

value proposition

معنی کلمه value proposition به انگلیسی

value proposition
• statement of the way a business suggests to use its resources to supply greater value to its clients

value proposition را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی
ارزش پیشنهادی
حامد
(در بازاریابی) ابداع، خدمت یا خصیصه‌ای در جهت جذاب نمودن یک محصول یا یک شرکت برای مشتریان.
مرتضی بزرگیان
گزاره ارزش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی value proposition مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )