برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1284 100 1

visual aids

/ˈvɪʒuəlˈeɪdz/ /ˈvɪʒuəleɪdz/

(آموزش) کمک های بصری، دیدافزار، ابزارهای کمکی دیداری

بررسی کلمه visual aids

اسم جمع ( plural noun )
• : تعریف: instructional materials, such as films, slides, and models, that involve chiefly the sense of sight and are used in teaching, lecturing, or the like.

معنی کلمه visual aids به انگلیسی

visual aids
• tools that help to make an issue clearer or easier to understand (pictures, charts, slides, etc.)
audio visual aids
• devices that are used to make a lecture more interesting and understandable (such as graphs, pictures, movies, etc.)

visual aids را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

رئیس علی دلواری
وسایل کمک آموزشی بصری
ج قاسمی
جلوه های بصری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی visual aids
کلمه : visual aids
املای فارسی : ویژوال ایدز
اشتباه تایپی : رهسعشم شهیس
عکس visual aids : در گوگل

آیا معنی visual aids مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )