برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1280 100 1

Windbag

/ˈwɪndˌbæɡ/ /ˈwɪndbæɡ/

معنی: سخنران پرگو، نطاق رودهدراز، کیسه باد
معانی دیگر: (عامیانه) آدم پرحرف، حراف، وراج، پر چونه

بررسی کلمه Windbag

اسم ( noun )
• : تعریف: one who talks lengthily or pretentiously.

واژه Windbag در جمله های نمونه

1. This is the windbag of the world talking.
[ترجمه ترگمان]این windbag جهان است که صحبت می‌کند
[ترجمه گوگل]این بادگیر جهان صحبت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. She called him rabble-rouser, windbag, fraud.
[ترجمه ترگمان] اون بهش می‌گفت اراذل و اوباش، کلاه بردار، کلاه بردار
[ترجمه گوگل]او به نام او خرگوش rouser، windbag، تقلب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. After all, they don't call you old windbag for nothing!
[ترجمه ترگمان]به هر حال، آن‌ها تو را به خاطر هیچ چیز پیر صدا نمی‌کنند
[ترجمه گوگل]پس از همه، آنها شما را برای هیچ چیز به بادبان قدیمی تبدیل نمی کنند!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. You poor guy! Everyone knows he's a real windbag.
[ترجمه ترگمان]! مرتیکه بیچاره همه می‌دونن که اون یه آدم windbag
[ترجمه گوگل]شما مرد ضعیف هستید همه می دانند او یک بادبزن واقعی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Windbag

سخنران پرگو (اسم)
windbag
نطاق رودهدراز (اسم)
windbag
کیسه باد (اسم)
windbag

معنی کلمه Windbag به انگلیسی

windbag
• arrogant person who talks excessively about meaningless things; bag from which air flows in the pipes of a bagpipe to make sound
• if you describe someone as a windbag, you mean that they talk a great deal in a boring way; an informal word.

Windbag را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

امیر
ورّاج - پرحرف
مهدی صباغ
Gasbag

پُر حرف
ورّاج
پُرچانه
کسی که زیاد حرف میزند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی windbag
کلمه : windbag
املای فارسی : ویندبگ
اشتباه تایپی : صهدیذشل
عکس windbag : در گوگل

آیا معنی Windbag مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )