برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1307 100 1

Work breakdown structure

معنی Work breakdown structure در دیکشنری تخصصی

work breakdown structure
[کامپیوتر] ساختار تفکیک کار
[صنعت] ساختار شکست کار - یک گروه بندی از عناصر پروژه مبتنی بر اقلام قابل تحویل که تمامیت محدوده کاری پروژه را سازماندهی و تعریف می نماید. هر سطح پایین تر، یک تعریف تفصیلی فزاینده از کار پروژه ارائه می نماید (انجمن مدیریت پروژه)

Work breakdown structure را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فارسی را پاس بداریم.
ساختار شکست کار
سلسله مراتب اجرای طرح

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Work breakdown structure مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )