برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1275 100 1

World famous

بررسی کلمه World famous

صفت ( adjective )
• : تعریف: famous all over the world.

معنی کلمه World famous به انگلیسی

world famous
• having a well-known reputation internationally, very famous around the world
• someone or something that is world-famous is known about by people all over the world.

World famous را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Hossein
world-famous
مشهور جهانی
Samael
شناخته شده
مهدی صباغ
شهرت جهانی
شناخته شده در کل جهان
شناخته شده برای همه ی مردم دنیا

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی World famous مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )