برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1224 100 1

watch cap

/ˈwɑːtʃˈkæp/ /wɒtʃkæp/

(کلاه پشمی و تاشو ویژه ی ملوانان) کلاه نگهبانی

معنی کلمه watch cap به انگلیسی

watch cap
• wool cap that covers the head and neck

watch cap را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی watch cap
کلمه : watch cap
املای فارسی : واتچ چاپ
اشتباه تایپی : صشفزا زشح
عکس watch cap : در گوگل

آیا معنی watch cap مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )