برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

watch for

watch for را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عباس نعمتی فر
(نگاه کردن یا توجه کردن و) انتظار (وقوع چیزی را) کشیدن، چشم انتظار بودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی watch for مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )