برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

well documented

well documented را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Armin
قابل استنداد- ثابت شده
علیرضا خلیلیان
سندیت دار: چیزی که بین افراد خوب شناخته است و بر درستی آن اعتماد دارند چون اسناد بسیاری آن را توصیف یا اثبات کرده اند.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی well documented مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )