برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1273 100 1

well educated

بررسی کلمه well educated

صفت ( adjective )
• : تعریف: having had a good or superior education, usu. including higher education.

- Statistically, the more well-educated you are, the more money you will make.
[ترجمه ترگمان] از لحاظ آماری، هرچه بیشتر تحصیل کنید، پول بیشتری خواهید داشت
[ترجمه گوگل] از لحاظ آماری، تحصیلات شما بیشتر، بیشتر پول می گیرید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

معنی کلمه well educated به انگلیسی

well educated
• learned ; highly educated; having good education

well educated را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فاطمه
تحصیلات بالا وفوق
عرفان
فرهیخته
رضا صمدی
تحصیل کرده
سجاد مصلحی
تحصیل کرده - درس خوانده
Ghandchi
تحصیل کرده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی well educated مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )