برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
what - have - you - been - up - to

what have you been up to

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جلال نجاریزدی
INF
what have you been doing
داری/داشتی چی کار می کنی/می کردی؟

به چی مشغولی؟

سرت به چی گرمه؟

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی what have you been up to مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )