برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1325 100 1

wing it


(امریکا - عامیانه) بدون نقشه و آمادگی قبلی نطق (یا عمل) کردن

بررسی کلمه wing it

عبارت ( phrase )
• : تعریف: (informal) to proceed without advance preparation or a plan; improvise.
مشابه: ad-lib, play it by ear

- He didn't study for the exam so he had to wing it.
[ترجمه ترگمان] او برای امتحان مطالعه نکرد بنابراین مجبور شد آن را بال بزند
[ترجمه گوگل] او برای امتحان تحصیل نکرده بود، بنابراین او مجبور بود آن را برگزار کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه wing it در جمله های نمونه

1. We'll just have to wing it .
[ترجمه ترگمان]ما فقط باید آن را بال بزنیم
[ترجمه گوگل]ما فقط باید آن را ببندیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. I figure I can wing it on the details.
[ترجمه ترگمان] فکر کنم بتونم جزئیات رو با جزئیات هماهنگ کنم
[ترجمه گوگل]من شکل می گیرم می توانم آن را در جزئیات جابجا کنم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We have to wing it in the first game, but we'll be more prepared for the next one.
[ترجمه ترگمان]اول باید این کار را شروع کنیم، اما برای بعدی آماده خواهیم بود
[ترجمه گوگل]ما باید آن را در اولین بازی قرار دهیم، اما ما برای آینده آماده خواهیم بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. When I finally got up on to the wing it was dark.
[ترجمه ترگمان]وقتی بالاخره به درمانگاه رسیدم هوا تاریک بود
[ترجمه گوگل]وقتی که من بالاخره به بال بالایی رسیدم، تاریک بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

wing it را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعید صفاری مقدم
فی البداهه کاری را انجام دادن
سرهم کردن کاری یا حرفی(معمولا سخنرانی و ...)
alireza😜
Brush it off ماسمالی کردن چیزی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی wing it
کلمه : wing it
املای فارسی : وینگ ایت
اشتباه تایپی : صهدل هف
عکس wing it : در گوگل

آیا معنی wing it مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )