برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1155 100 1

wishes

واژه wishes در جمله های نمونه

1. deathbed wishes
آرزوهای پیش از مرگ

2. devout wishes for her recovery
آرزوی صمیمانه برای بهبود او

3. all her wishes came true
همه‌ی آرزوهای او برآورده شدند.

4. their sober wishes never became unreasonable
خواسته‌های اعتدال آمیز آنان هرگز غیر معقول نمی‌شد.

5. offer one's best wishes
(نسبت به کسی) بهترین آرزوها را داشتن،خیرخواهی یا دعای خیر کردن،تبریک گفتن

6. reza bent to marzie's wishes
رضا تسلیم میل مرضیه شد.

7. you acted against my wishes
تو برخلاف میل من عمل کردی.

8. he acted counter to the wishes of his father
او برخلاف خواسته‌های پدرش عمل کرد.

9. i'll make good on your wishes
آرزوی تو را بر آورده خواهم کرد.

10. she always deferred to the wishes of her husband
او همیشه تسلیم خواسته‌ی شوهرش بود.

11. you must consult your own wishes in this matter
در این مورد باید از خواسته‌های خود پیروی کنید.

12. to bend another's will to one's wishes
اراده‌ی کسی را طبق میل خود تغییر دادن

13. ...

معنی عبارات مرتبط با wishes به فارسی

(نسبت به کسی) بهترین آرزوها را داشتن، خیرخواهی یا دعای خیر کردن، تبریک گفتن

معنی کلمه wishes به انگلیسی

wishes for a speedy recovery
• hope you get well soon, wishes for the health of someone who is ill or injured
as he wishes
• however he wants, as he desires, as he pleases
bend to someone's wishes
• comply, obey, yield
best wishes
• all the best!, i wish you luck! (said in farewell)
fulfilled his wishes
• carried out his request, satisfied his desire, granted him what he wanted
fulfilling his wishes
• making his wishes come true
fulfillment of wishes
• realization of something desired
granting his wishes
• making his wishes come true, fulfilling his wishes
meet wishes
• satisfy desires, gratify wishes, fulfill desires
realization of wishes
• fulfillment of wishes, actualization, fulfillment of dreams
three wishes
• three hopes, three requests, three desires

wishes را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی wishes مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )