برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
You - can't - eat - your - cake - and - have - it

You can't eat your cake and have it

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ستاره عالمی
نمی توانی هم خدا را داشته باشی و هم خرما را

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی You can't eat your cake and have it مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )