برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

You talked

You talked را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

يار دلواري
You talked to me somehow as if you were hiring me
Laughing, it's a very important celebration
Kissing Day means stamping your future candidate, I love President Joon. جوری با من صحبت کردی که انگار قراره منو رو استخدام کنی
خندم میگیره ، جشن خیلی مسئله مهمی هست
روز بوسیدن نشون خال حکم انگشت دستم ،منظورت یعنی مهر نشان نامزد آیندم بودنته ، خیلی دوست دارم رئیس جون

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی You talked مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )