برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1362 100 1

Z

/ˈziː/ /zed/

(ریاضی)، سومین عامل ناشناخته (اولی x و دومی y است)، مخفف:، (شیمی) شماره ی اتمی، (برق) مقاومت، بیست و ششمین و اخرین حرف الفبای انگلیسی

بررسی کلمه Z

اسم ( noun )
حالات: Z's
(1) تعریف: the twenty-sixth and last letter of the English alphabet.

(2) تعریف: something shaped like a Z.
صفت ( adjective )
• : تعریف: having the shape of a Z.

واژه Z در جمله های نمونه

1. and Z keeping your mouth shut.
[ترجمه ترگمان]و \"ز\" دهنت رو بسته نگه داشت
[ترجمه گوگل]و Z نگه داشتن دهان خود را بسته
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. An A to Z of careers gives helpful information about courses.
[ترجمه ترگمان]A به Z مشاغل اطلاعات مفیدی در مورد دوره‌ها ارایه می‌دهد
[ترجمه گوگل]A-Z حرفه ای اطلاعات مفیدی در مورد دوره های آموزشی ارائه می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. I'll teach you from A to Z.
[ترجمه گوگل] من درس خواهم داد برای شما از A تا Z یا من برای شما ازA تاZ درس خواهم داد
|
[ترجمه ترگمان]من تو رو از الف تا زی درس یاد می‌گیرم
[ترجمه گوگل]من شما را از A به Z آموزش خواهم داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Z is the final letter in the alphabet.
...

معنی عبارات مرتبط با Z به فارسی

(هندسه) محور z، محور، آسه
بیست و ششمین وات الفبای انگلیسی (برابر با ((ز)) یا ((ض)) یا ((ظ)))، صدای z (مانند ((ز)) در zone)، هر چیز به شکل z
از الف تا ی، از اول تا آخر

معنی Z در دیکشنری تخصصی

[برق و الکترونیک] atomic number-عدد اتمی [ زد] تعداد بارهای بنیادی مثبت ( پروتون ها) در هسته اتم . این عدد برای هر عنصر متفاوت است و از 1 برای هیدروژن شروع می شود. و تا 103 ادامه دارد . در یک اتم خنثی ، عدد اتمی نمایانگر تعداد الکترون های واقع در بیرون هسته است. - impedance-امپدانس مخالفت کلی یک قطعه یا مدار در مقابل عبور جریان متناوب یا متغیر. امپدانس Z بر حسب اهم بیان می شود و ترکیبی از دو مؤلفه ی مقاومت R و رآکتانس X است به گونه ای که اندازه ی امپدانس برابر با ریشه ی دوم مجموع مربعات R , Z است .همچنین امپدانس را می توان از رابطه ی Z=E/1 حساب کرد که در آن E ولتاژ AC وارد شده به مدار و I جریان متناوبی است که در مدار جاری می شود. در موقع انجام محاسبات ،امپدانس به صورت نسبت مختلط ولتاژ به جریان در نظر گرفته می شود.
[نساجی] بیست وششمین حرف لاتین
[ریاضیات] بیست و ششمین حرف الفبای انگیسی
[خاک شناسی] زد
[آمار] بیست و ششمین و آخرین حرف الفبای انگلیسی
[زمین شناسی] تبدیل z
[زمین شناسی] به طور معمول مقداری برای پدیدههای توزیع شده فضایی.مانند ارتفاع سطح، عمق آب
[نساجی] لیف مصنوعی z54 (ابریشم پلی نوزیک )
[کامپیوتر] تراشه پردازنده 8 بیتی که به عنوان مبنایی برای ریز کامپیوترها بکار می رود .
[کامپیوتر] محور Z ، محوری که روی یک صفحه مختصات عمق رانشان می دهد - محور Z - جهتی به سمت بیننده و دور از آن ، در یک سیستم مختصاتی سه بعدی . مقایسه کنید با y-axis , x-axis .
[برق و الکترونیک] محور Z محور اپتیکی بلور کوارتز . این محور بر هر دو محور xو y عمود است . - محور z
[ریاضیات] محور z ها، محور ارتفاع در دستگاه مختصات سه بعدی ...

معنی کلمه Z به انگلیسی

z
• 26th letter of the alphabet; unknown, variable (mathematics)
z bar
• long metal bar formed into the letter "z" and used to bind the exterior and interior walls of a cavity wall
z chromosome
• sex chromosome in some animals such as chickens and moths (male animals s are zz and female animals are wz)
z scores
• indices that are used to estimate the likelihood of bankruptcy (accounting)
a to z
• an a to z is a map or book of maps showing the roads in a particular city or area; a to z is a trademark.
from a to z
• from the beginning to the end, every last detail

Z را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

بهمن عنایتی کاریجانی
بنام خدا
با سلام، z نام فیلمی سینمایی مربوط به انقلاب اجتماعی در یکی از ممالک امریکای لاتین یا جنوبی هست.
با تشکر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی z
کلمه : z
املای فارسی : ز
اشتباه تایپی : ظ
عکس z : در گوگل

آیا معنی Z مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )