انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 946 100 1

اختلاف

/'extelAf/

مترادف اختلاف: افتراق، تباین، تضاد، تفارق، تفاوت، تمایز، توفیر، فرق، مغایرت، تشت، دعوا، ضدیت، کشمکش، مخالفت، مشاجره، نزاع، نفاق

برابر پارسی: نا سازگاری، دوگانگی، ناجور بودن، دگرمانی، ناسازی، ناهمتایی، ناهمسانی، ناهمگونی، نایکسانی

معنی اختلاف در لغت نامه دهخدا

اختلاف. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) نقیض اتفاق. عدم موافقت. ناسازگاری. ناسازواری. با یکدیگر خلاف کردن. (تاج المصادر بیهقی ). نزاع. منازعه. تنازع. تجاذب. مجاذبه. تشاجر. مشاجره. شقاق : اختلاف میان ایشان... هرچه ظاهرتر بود. (کلیله و دمنه ). اندیشیدم که اگر ازپس چندین اختلاف رای متابعت این طایفه گیرم.... همچنان نادان باشم که آن درد.... (کلیله و دمنه ). اختلاف دشمنان پیروزی دیگر است. کس را در اختلاف مذاهب و تنازع مناصب مجال نماند. (ترجمه ٔ تاریخ یمینی ). || خلیفه و جانشین کسی گردیدن. || (اصطلاح طب ) شکم رفتن کسی. شکم روش. اسهال دوری. اسهال کبدی. سَحْج. || در کمین کسی بودن تا در غیبت شوی پیش زن شدن. || مخالفت. منازعت : الزیاط؛ المنازعة و اختلاف الاصوات. (منتهی الارب ). || تفاوت. برفرودی. || عدم موافقت در رأی و عقیده. || عدم توافق در حرکات. || نزدیک کسی آمد و شد کردن. (تاج المصادر بیهقی ). آمد و شد داشتن با کسی. تردّد : سنگ چون تگرگ ریزان در بازارها و محلها روان شد و اختلاف مردمان در محلات و اسواق متعذر شد. (جهانگشای جوینی ).
- اختلاف لیل و نهار ؛ آمد و شد شب و روز.
|| وعده ٔ خلاف کردن. || گوناگون ، گون گون شدن.
- اختلاف امزجه ؛ گوناگونی مزاجها.
- اختلاف عقیده ؛ اختلاف نظر.
- اختلاف فصول ؛ عدم تساوی فصول (اصطلاح فلک ).
- اختلاف کلمه ؛ دوآوازی. اختلاف رأی : و اختلاف کلمت میان امت پیدا آمدی. (کلیله و دمنه ).
- اختلاف وزن ؛ تفاوت وزن :
نه فلز مستوی الحجم را چون برکشی
اختلاف ؛ وزن دارد هریکی بی اشتباه.
(نصاب الصبیان ).
|| مؤلف کشاف اصطلاحات الفنون آرد: اختلاف. لغةً ضدّالاتّفاق. قال بعض العلماء ان الاختلاف یستعمل فی قول بنی علی دلیل. والخلاف فیما لا دلیل علیه کما فی بعض حواشی الارشاد. و یؤیده ما فی غایة التحقیق منه ان ّ القول المرجوح فی مقابلة الراجح یقال له خلاف لااختلاف. و علی هذا قال المولوی عصام الدین فی حاشیة الفوائد الضیائیة فی آخر بحث الافعال الناقصة المراد بالخلاف عدم اجتماع المخالفین و تأخر المخالف والمراد بالاختلاف کون المخالفین معاصرین منازعین والحاصل منه ثبوت الضعف فی جانب المخالف فی الخلاف. فانه کمخالفة الاجماع و عدم ضعف جانب فی الاختلاف لانه لیس فیه خلاف ما تقرّر - انتهی. و عندالاطباء هو الاسهال الکائن بالادوار. و اختلاف الدّم عندهم ، یطلق تارةً علی السحج و تارةً علی الاسهال الکبدی. کذا فی حدودالامراض. و عند اهل الحق من المتکلمین کون الموجودین غیر متماثلین ای غیر متشارکین فی جمیع الصفات النفسیة و غیر متضادین ای غیر متقابلین و یسمی بالتخالف ایضاً. فالمختلفان و المتخالفان موجودان غیر متضادین و لا متماثلین فالامور الاعتباریة خارجة عن المتخالفین اذ هی غیرموجودة. و کذا الجواهر الغیر المتماثلة لامتناع اجتماعها فی محل ّ واحد. اذ لا محل ّ لها. و کذا الواجب مع الممکن و اما ما قالوا الاثنان ثلاثة اقسام. لانهما ان اشترکا فی الصفات النفسیة ای فی جمیعها فالمثلان و الاّ فان امتنع اجتماعهما لذاتیهما فی محل ّ واحد من جهةواحدة فالضدان و الا فالمتخالفان. فلم یریدوا به حصرالاثنین فی الاقسام الثلاثة. فخرج الامور الاعتباریة لاخذ قیدالوجود فیها. و ایضاً تخرج الجواهر الغیر المتماثلة و الواجب مع الممکن اما خروجها عن المثلین فظ و اما خروجها عن المتخالفین فلما مر. و اما خروجها عن الضدین فلاخذ قید المعنی فیهما. بل یریدون به ان الاثنین توجد فیه الاقسام الثلاثة. و قیل التخالف غیر التماثل فالمتخالفان عنده موجودان لایشترکان فی جمیع الصفات النفسیة و یکون الضدان قسماً من المتخالفین فتکون قسمة الاثنین ثنائیة. بان یقال الاثنان ان اشترکا فی اوصاف النفس فمثلان و الاّ فمختلفان. والمختلفان اما متضادان او غیره و لایضره فی التخالف الاشتراک فی بعض صفات النفس کالوجود. فانه صفة نفسیة مشترکة بین جمیع الموجودات. و کالقیام بالمحل فانه صفة نفسیّة مشترکة بین الاعراض کلها. و کالعرضیة و الجوهریة. و هل یسمی المتخالفان المتشارکان فی بعض اوصاف النفس او غیرها مثلین باعتبار ما اشترکا فیه لهم فیه تردد و خلاف. و یرجع الی مجرد الاصطلاح. لان المماثلة فی ذلک المشترک ثابتة بحسب المعنی ، والمنازعة فی اطلاق الاسم. و یجی ٔ فی لفظ التماثل. اعلم ان الاختلاف فی مفهوم الغیرین عائد ههنا، ای فی التماثل و الاختلاف. فانه لابد فی الانصاف بهما من الاثنینیة. فان کان کل اثنین غیرین تکون صفاته تعالی متصفة باحدهما. و ان خصا بما یجوز الانفکاک بینهما لاتکون متصفة بشی ٔ منهما. ثم اعلم انه قال الشیخ الاشعری : کل متماثلین فانهما لایجتمعان. و قد یتوهم من هذا انه یجب علیه ان یجعلهما قسماً من المتضادین لدخولهما فی حدهما. و حینئذ ینقسم الاثنان قسمة ثنائیة بأن یقال الاثنان ان امتنع اجتماعهما فهما متضادان والا فمتخالفان. ثم ینقسم المتخالفان الی المتماثلین و غیرهما. والحق عدم وجوب ذلک و لا دخولهما فی حد المتضادین اما الاول فلان امتناع اجتماعهما عنده لیس لتضادهما و تخالفهما کما فی المتضادین. بل للزوم الاتحاد و رفع الاثنینیة. فهما نوعان متباینان ، و ان اشترکا فی امتناع الاجتماع. و اما الثانی فلان المثلین قد یکونان جوهرین فلایندرجان تحت معنیین. فان قلت اذا کانا معنیین کسوادین مثلا کانا مندرجین فی الحد قطعاً. قلت لا اندراج ایضاً. اذ لیس امتناع اجتماعهما لذاتیهما بل للمحل مدخل فی ذلک. فان وجدته رافعة للاثنینیة منهما حتی لو فرض عدم استلزامهما لرفع الاثنینیة لم یستحل اجتماعهما. و لذا جوّز بعضهم اجتماعهما بناءً علی عدم ذلک الاستلزام. و ایضاً المراد بالمعنیین فی حدّ الضدّین معنیان لایشترکان فی الصفات النفسیة. هذا کله خلاصة ما فی شرح المواقف و حاشیته للمولوی عبدالحکیم. و عندالحکماء کون الاثنین بحیث لایشترکان فی تمام الماهیة. و فی شرح المواقف قالت الحکماء کل اثنین ان اشترکا فی تمام الماهیة فهما مثلان و ان لم یشترکا فهما متخالفان. و قسموا المتخالفین الی المتقابلین و غیرهما -انتهی. والفرق بین هذا و بین ما ذهب الیه اهل الحق واضح. و امّا الفرق بینه و بین ما ذهب الیه بعض المتکلمین من ان ّ التخالف غیرالتماثل فغیر واضح. فان عدم الاشتراک فی تمام الماهیة و عدم الاشتراک فی الصفات النفسیة متلازمان. و یؤیّده ما فی الطوالع و شرحه من ان ّ کل شیئین متغایران. و قال مشایخنا ای مشایخ اهل السنة، الشیئان ان استقل کل منهما بالذّات و الحقیقة بحیث یمکن انفکاک احدهما من الاَّخر فهما غیران و الاّ فصفة و موصوف او کل ٌ و جزءٌ علی الاصطلاح الاوّل. و هو ان ّ کل شیئین متغایرین ان اشترکا فی تمام الماهیةفهما المثلان کزید و عمرو. فانهما قد اشترکا فی تمام الماهیة التی هی الانسان. و الاّ فهما مختلفان. و هماامّا متلاقیان ان اشترکا فی موضوع کالسواد و الحرکة العارضین للجسم. او متساویان ان صدق کل ٌ منهما علی کل ّ ما یصدق علیه الاَّخر کالانسان و الناطق. او متداخلان ان صدق احدهما علی بعض ما یصدق علیه الاَّخر. فان صدق الاَّخر علی جمیع افراده فهو الاعم مطلقا والاّ فهو الاعم من وجه. او متباینان ان لم یشترکا فی الموضوع. و المتباینان متقابلان و غیر متقابلین - انتهی. و قال السید السند فی حاشیته : ان اعتبر فی الاشتراک فی الموضوع امکان الاجتماع فیه فی زمان واحد لم یکن مثل النائم والمستیقظ من الامور المتحدة الموضوع الممتنعة الاجتماع فیه داخلا فی التساوی لخروجه عن مقسمه. و ان لم یعتبر ذلک یکون السواد و البیاض مع کونهما متضادین مندرجین فی المتلاقیین لا فی المتباینین فلاتکون القسمة حقیقیة. فالاولی ان یجعل اعتبار النسب الاربع قسمة برأسهاو اعتبار التقابل و عدمه قسمة اخری. کما هو المشهور.

معنی اختلاف به فارسی

اختلاف
بایکدیگرخلاف کردن، مخالف شدن، ناجوربودن، ناسازگاری داشتن ، ناسازگاری
عقاید گوناگون داشتن
در اصطلاح احکام نجوم تضاد دو کوکب
نزد علمائ علم هیئت عبارت است از تعدیل اول
[potential difference] [شیمی، فیزیک] کاری که در برابر نیروهای الکتریکی باید انجام داد تا بار الکتریکی واحد از نقطه ای به نقطۀ دیگر جابه جا شود
[فیزیک] ← اختلاف پتانسیل الکتریکی
[voltage] [فیزیک] اختلاف انرژی پتانسیل مربوط به واحد بار الکتریکی در فاصلۀ بین دو نقطه از مدار جریان یا دو سر باتری متـ . اختلاف پتانسیل 2، ولتاژ
[contact potential difference] [فیزیک] کمیتی حاصل از تقسیم اختلاف تابع کارهای دو جسم درحال تماس بر بار الکترون
[masking level difference] [شنوایی شناسی] تفاوت فاز در دو گوش که به بهبود آستانه های پوشش یافتۀ دوگوشی منجر می شود اختـ . اتراپ MLD متـ . پوشش رهی دوگوشی binaural release from masking
[cross level difference] [حمل ونقل ریلی] تغییر تراز عرضی ریل در دو مقطع عرضی در طول معینی از خط
[definitional boundary dispute] [حقوق، جغرافیای سیاسی] اختلاف در تفسیر معاهده یا قرارداد مربوط به توافقات مرزی
نزد علماهیئت عبارتست از تعدیل ثالث
عبارتست از تعدیل ثانی
[time difference of arrival, TDOA] [مهندسی نقشه برداری] نوعی روش موقعیت یابی بر مبنای موقعیت یابی هذلولوی با مشاهدۀ اختلاف زمان نشانک های دریافتی از دو ایستگاه مبنا
[territorial dispute] [جغرافیای سیاسی، علوم سیاسی و روابط بین الملل] اختلاف میان دو یا چند کشور بر سر تملک یک محدودۀ سرزمینی مشخص متـ . مناقشۀ ارضی
عدم موافقت در قرارداد
[allocational boundary dispute] [جغرافیای سیاسی] نوعی اختلاف مرزی بر سر تملک منابع طبیعی واقع در منطقۀ مرزی
[operational boundary dispute] [حقوق، جغرافیای سیاسی، علوم سیاسی و روابط بین الملل] نوعی اختلاف مرزی به دلیل عدم توافق بر سر مدیریت مرز
[boundary dispute] [حقوق، جغرافیای سیاسی] اختلاف میان دو یا چند کشور بر سر تعیین مرز سیاسی بین آنها
نزد علما هیئت قوسیست از فلک البروج فیما بین درجه ستاره و درجه گذرگاه آن
نزد علما هیئت عبارتست از تفاوت بین ارتفاع حقیقی و ارتفاع مرئی
[parallax] [نجوم] تغییر موقعیت ظاهری یک جسم به دلیل تغییر مکان ناظر

معنی اختلاف در فرهنگ معین

اختلاف
(اِ تِ) [ ع . ] (مص ل .)۱ - با یکدیگر ناسازگاری کردن ، نزاع کردن . ۲ - تغییر مکان ظاهری ستاره .

معنی اختلاف در فرهنگ فارسی عمید

اختلاف
۱. با یکدیگر خلاف کردن، مخالف شدن.
۲. ناسازگاری داشتن، ناجور بودن، ناسازگاری.
۳. [قدیمی] رفت وآمد.

اختلاف در دانشنامه اسلامی

اختلاف
اختلاف ضد اتفاق است.
فرق اختلاف و خلاف این است که اختلاف در مورد سخنی بکار میرود که مبنی بر دلیل است اما خلاف در جائی بکار می رود که نیازی به دلیل ندارد .
تعریف اختلاف از دیدگاه متکلمان
از نظر بعضی متکلمین اختلاف عبارت است از وجود دو شی ء که مثل هم و ضد هم نباشند.
منبع
خاتمی،احمد،فرهنگ علم کلام،ص۵۳ رده های این صفحه : کلام | واژه شناسیورود به سامانه / ایجاد حساب کاربری


العربیةآخرین مطالب اضافه شده
...
اختلاف
معنی تَخْتَلِفُونَ: اختلاف مي کنيد
معنی يَخْتَلِفُونَ: اختلاف مي کنند
معنی ﭐخْتِلَافِ: اختلاف-ناهمگوني
معنی ﭐخْتَلَفَ: اختلاف پيدا کرد
معنی ﭐخْتَلَفُواْ: اختلاف پيدا کردند
معنی مَا ﭐخْتَلَفَ: اختلاف نکرد
معنی مَا ﭐخْتَلَفُواْ: اختلاف نکردند
معنی تَفَاوُتٍ: تفاوت - اختلاف
معنی ﭐخْتُلِفَ فِيهِ: درآن اختلاف رخ داد
معنی ﭐخْتَلَفْتُمْ: اختلاف پيدا کرديد
معنی شَجَرَ: اختلاف کرد - نزاع نمود
معنی أَتْرَابٌ: همسانان -اقران (همسران بهشتي همتاي شوهران خويشند ، نه از جهت سن با آنان اختلاف دارند ، و نه از جهت جمال .ممکن هم هست مراد از اقران اين باشد که مثل شوهران خويشند ، هر قدر شوهران نور و بهائشان بيشتر شود ، از حسن و جمال همسران بهشتيشان نيزبيشتر ميگردد )...
معنی مُقَسِّمَاتِ: تقسیم کنندگان ( عبارت "فَـﭑلْمُقَسِّمَاتِ أَمْراً " به فرشتگانی اشاره دارد که کارشان اين است که به امر پروردگار عمل ميکنند ، و اوامر خدا را در بين خود به اختلاف مقامهايي که دارند تقسيم ميکنند . امر پروردگار صاحب عرش ، در خلقت و تدبير ، امري است واحد ...
معنی يُولِجُ: فرو می کند (کلمه ايلاج که مصدر يولج است ، به معناي فرو کردن است ، و ايلاج شب در روز به معناي آن است که با طولاني کردن شب ، روز را کوتاه کند ، و ايلاج روز در شب آن است که با طولاني کردن روز ، شب را کوتاه کند ، و مراد از اين دو جمله اين است که : به اخت...
معنی يُوَفِّيَنَّهُمْ: قطعاً به طور کامل به آنان می دهد - قطعاً به طور کامل به آنان پرداخت می کند (اصلش ازکلمه وفاء به معناي تمام است. در عبارت "وَإِنَّ کُـلاًَّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّکَ أَعْمَالَهُمْ " عبارت "إنَّ کلّاً " معادل است با "إن کلهم ": همه آنان (اختلا...
ریشه کلمه:
خلف‌ (۱۲۷ بار)

«اختلاف» ممکن است در اینجا به معنای «آمد و شد» باشد; زیرا از مادّه «خلف و خلاف» به معنای جانشین یکدیگر شدن است; و نیز ممکن است به معنای تفاوت و کم و زیاد شدن مقدار شب و روز باشد، و یا هر دو.
زندگی گروهی نیز در کنار فوایدی هم چون تلاش متقابل برای رفع نیازمندی ها، مشکلاتی نیز دارد که تنازعات و مرافعات، از جمله آن ها است.
گفته شده: انسان، مدنی بالطبع است و به طور فطری از تنها زیستن می گریزد. زندگی گروهی نیز در کنار فوایدی هم چون تلاش متقابل برای رفع نیازمندی ها، مشکلاتی نیز دارد که تنازعات و مرافعات، از جمله آن ها است. در فلسفه اسلامی، ضرورت وجود قانون و شریعتی، آن هم شریعت آسمانی که به طور طبیعی ارسال پیامبران را در پی دارد، بر همین اساس تبیین شده است. گروهی از مفسّران، آیه «کانَ النّاسُ اُمَّةً وحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیّینَ مُبَشِّرینَ و مُنذِرینَ ...» را با الهام از این نگرش تفسیر کرده اند. از نظر آنان، انسان ها در آغاز زندگی بدوی و ساده ای داشته و به سبب محدود بودن اجتماع های بشری و پیچیده نبودن روابط اجتماعی، با اختلافات و منازعات دامنه داری روبه رو نبوده اند؛ امّا بعدها با پیچیده تر شدن زندگی اجتماعی و پیدایش اختلاف ها، ارسال پیامبران به همراه شریعت های آسمانی برای رفع اختلاف ضرورت یافت. پیش بینی قوانین قضایی و احکام مربوط به مرافعات در اسلام برای رفع این دسته از اختلافات اجتماعی است.
← داوری میان مردم از وظایف پیامبران
 ۱. ↑ الشفاء، ص ۴۴۱ -۴۴۳.۲. ↑ کشف المراد، ص ۴۶۹.۳. ↑ بقره/سوره۲، آیه۲۱۳.    
مرکز دائرة المعارف قرآن کریم، برگرفته از مقاله «اختلاف».    
...
اختلاف اعراب و اعجام یکی از اصطلاحات به کار رفته در علم منطق بوده و به معنای اختلاف در اعراب و نقطه گذاری بوده و یکی از اسباب مغالطه لفظ مفرد است.
در عربی با تغییر اعراب کلمات، معنای جمله تغییر می کند؛ مانند آیه شریفه «انّ الله بریءٌ مِنَ المُشرکین و رسولُه؛ خداوند و پیامبرش از مشرکان بیزارند!» اگر «رسول» مجرور خوانده شود عطف بر «مشرکین» شده، معنا غلط خواهد شد و مثل آنکه «غلامٌ حسنٌ» صفت و موصوف است و «غلامُ حسنٍ» مضاف و مضافٌ الیه است. اکنون اگر بدون اعراب باشد محتمل است که حسن، مضافٌ الیه غلام باشد و محتمل است که صفت غلام باشد.اختلاف در نقطه گذاری، مثل لفظ «سبعین» که با جابه جایی نقطه به «تسعین» تبدیل می شود. مغالطه ناشی از اختلاف احوال و عوارض غیر اعلالی، از قبیل: اختلاف حرکات و سکون و نقطه گذاری را مغالطه اعراب و اعجام می گویند. مغالطه به سبب اعراب کلمه در لغت فارسی منتفی است، اما مغالطه مربوط به نقطه گذاری یا اهمال و ابهام، در لغت فارسی و عربی مشترک است.اختلاف در نقطه گذاری، مثل لفظ «سبعین» که با جابه جایی نقطه به «تسعین» تبدیل می شود. مغالطه ناشی از اختلاف احوال و عوارض غیر اعلالی، از قبیل: اختلاف حرکات و سکون و نقطه گذاری را مغالطه اعراب و اعجام می گویند. مغالطه به سبب اعراب کلمه در لغت فارسی منتفی است، اما مغالطه مربوط به نقطه گذاری یا اهمال و ابهام، در لغت فارسی و عربی مشترک است.
اِخْتِلاف الْحَدیث، شاخه ای از علوم حدیث که در آن به مقایسه محتوایی احادیث پرداخته می شود و وجوه تعارض میان آن ها مورد بررسی قرار می گیرد.
در عصر صحابه ، اختلافاتی در نقل سنت پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم) و احادیث آن حضرت روی داد که گفت و گوهایی را در تبیین علل این اختلاف و روش درست برخورد با آن ایجاب کرد. در عصر تابعین این موارد دامنه ای گسترده تر یافت، تا جایی که در سده اول قمری، بخش عمده ای از اختلافات فقهی میان مکاتب بومی حجاز و عراق ، به اختلاف میان روایات مورد استناد آنان بازمی گشت.
راهکارهای سده اول
در پایان همان سده، سخن از روش هایی برای برخورد با «احادیث مختلف» در میان بود.
← ابن سیرین
در بازگشت به پایان سده دوم قمری، باید گفت که برخی از قدمای معتزله چون ابراهیم نظّام نیز به سختی به اصحاب حدیث تاخته و بسیاری از روایات آنان را برساخته دانسته اند گویا هموست که در یکی از آثار خود مجموعه ای از روایات اصحاب حدیث را گرد آورده، و دو به دو به بیان تضاد بین آن ها پرداخته است. نظیر چنین گزینشی از احادیث متضاد در روایات اصحاب حدیث، در کتاب الایضاح فضل بن شاذان نیشابوری (د ۲۶۰ق) از متکلمان امامیه نیز دیده می شود.
روش امامیه
...
اختلاف الحدیث، شاخه ای از علوم حدیث که در آن به مقایسه محتوایی احادیث پرداخته می شود و وجوه تعارض میان آنها مورد بررسی قرار می گیرد. در عصر صحابه ، اختلافاتی در نقل سنت پیامبر(ص ) و احادیث آن حضرت روی داد که گفتگو هایی را در تبیین علل این اختلاف و روش درست برخورد با آن ایجاب کرد. در عصر تابعین این موارد دامنه ای گسترده تر یافت ، تا جایی که در سده ۱ ق ، بخش عمده ای از اختلافات فقهی میان مکاتب بومی حجاز و عراق ، به اختلاف میان روایات مورد استناد آنان بازمی گشت .
در میان امامیه باید کهن ترین گفتار در باب اختلاف الحدیث را روایت بلند ابان بن ابی عیاش (د ۱۳۸ق ) به نقل از سُلَیم از امام علی (ع ) دانست که در آن ، وجود احادیث بر ساخته ، احادیث ناشی از وهم صحابی ، و نیز وجود ناسخ و منسوخ، عام و خاص و محکم و متشابه در احادیث نبوی عوامل تعارض میان احادیث دانسته شده اند. از زبان امامان باقر، صادق ، کاظم و رضا(ع ) در سده ۲ق نیز احادیث پرشماری در شیوه برخورد با احادیث مختلف و جمع یا ترجیح میان آنها نقل شده است .
ابن سیرین به صورت یک روش کلی ، درصورت امکان جمع بین دو حدیث با رعایت احتیاط، به حدیث احوط عمل می کرد و با این وجود، عمل به حدیث دیگر را نیز جایز می شمرد.
اختلاف الحدیث، می ‏تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:
اختلاف الفقها، عنوان شاخه ای از علم فقه است که در آن، آراء فقیهان مقایسه می شود.
سرآغاز اختلاف الفقها با پیدایش رأی و نظر در فقه همزمان است. برپایه اشارات موجود در منابع، پاره ای از موضوعات فقهی وجود داشته که میان صحابه مورد بحث و اختلاف نظر بوده است ؛ گاه این اختلاف نظر به دو گروه از اصحاب، چون مهاجرین و انصار یا حجازیان و عراقیان باز می گشته است . از آن میان، محمد بن ادریس شافعی، اختلاف آراء منتسب به دوتن از فقیهان بزرگ صحابه: امام علی(ع) و ابن مسعود را در کتابی گردآورده است .
به طور کلی اختلافات فقهی در برخی از آثار تألیف شده همچون الاشراف ابن منذر و الخلاف'طوسی بازتاب یافته است.
اِخْتِلاف الْفُقَها، عنوان شاخه ای از علم فقه که در آن به مقایسه آراء فقیهان پرداخته می شود.
در سخن از پیشینه اختلاف الفقها، باید سرآغاز آن را با پیدایش رأی و نظر در فقه همزمان دانست.
← صحابه و تابعین
با دور شدن از عصر پیامبر (صلی الله علیه وآله وسلم)، به موازات گسترش دامنه اختلاف آراء میان تابعین و فقیهان سرزمین های گوناگون، روش هایی نیز در برخورد با این اختلافات پیشنهاد می شد. روش هایی که در طیفی وسیع، از تخییر در انتخاب یکی از دو یا چند قول، تا سختگیری بر حذف سایر اقوال و یافتن یک قول مصیب را در بر می گرفت.
← جواز اجتهاد
از میانه سده دوم قمری، همزمان با آغاز دوره تدوین در فقه و تألیف آثاری در زمینه های گوناگون آن، این نکته نیز به خوبی احساس می شد که کنار هم آوردن آراء پیشینیان می تواند در مسیر اجتهاد ، راه را هموار نماید.قاضی ابویوسف در یکی از آثار خود با عنوان اختلاف ابی حنیفة و ابن ابی لیلی به بررسی اختلاف نظرهای فقهی این دو فقیه برجسته مکتب کوفه ، پرداخت. محمد بن حسن شیبانی نیز در کتاب الحجه به تفصیل به بررسی استدلالی اختلاف آراء میان فقیهان مکتب ابوحنیفه و حجازیان پرداخت
← اواخر سده دوم
...
عوامل پیدایش اختلاف میان امت واحد نخستین و وجود اختلاف دائمی میان امت ها و زمینه ی امتحانات الهی.
پیدایش اختلاف میان امت واحد نخستین:کان الناس امة وحدة فبعث الله النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتـب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه وما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینـت بغیا بینهم... «مردم (در آغاز) یک دسته بودند (و تضادی در میان آنها وجود نداشت. بتدریج جوامع و طبقات پدید آمد و اختلافات و تضادهایی در میان آنها پیدا شد، در این حال) خداوند، پیامبران را برانگیخت تا مردم را بشارت و بیم دهند و کتاب آسمانی، که به سوی حق دعوت می کرد، با آنها نازل نمود تا در میان مردم، در آنچه اختلاف داشتند، داوری کند. (افراد با ایمان، در آن اختلاف نکردند) تنها (گروهی از) کسانی که کتاب را دریافت داشته بودند، و نشانه های روشن به آنها رسیده بود، به خاطر انحراف از حق و ستمگری، در آن اختلاف کردند. خداوند، آنهایی را که ایمان آورده بودند، به حقیقت آنچه مورد اختلاف بود، به فرمان خودش، رهبری نمود. (امّا افراد بی ایمان، هم چنان در گمراهی و اختلاف، باقی ماندند.) و خدا، هر کس را بخواهد، به راه راست هدایت می کند» وما کان الناس الا امة وحدة فاختلفوا... «(در آغاز) همه مردم امّت واحدی بودند سپس اختلاف کردند و اگر فرمانی از طرف پروردگارت (درباره عدم مجازات سریع آنان) از قبل صادر نشده بود، در میان آنها در آنچه اختلاف داشتند داوری می شد (و سپس همگی به مجازات می رسیدند).»
سنت الهی
وجود اختلاف دائمی میان امت ها، سنتی الهی:... لکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا ولو شآء الله لجعلکم امة وحدة ولـکن لیبلوکم فی مآ ءاتـلکم... «ما برای هر کدام از شما، آیین و طریقه روشنی قرار دادیم و اگر خدا می خواست، همه شما را امت واحدی قرار می داد ولی خدا می خواهد شما را در آنچه به شما بخشیده بیازماید (و استعدادهای مختلف شما را پرورش دهد)» ولو شآء ربک لجعل الناس امة وحدة ولایزالون مختلفین. «و اگر پروردگارت می خواست، همه مردم را یک امّت (بدون هیچ گونه اختلاف) قرار می داد ولی آنها همواره مختلفند ..»
امتحان الهی
اختلاف امت ها، زمینه ای برای امتحانات الهی:... لکل جعلنا منکم شرعة ومنهاجا ولو شآء الله لجعلکم امة وحدة ولـکن لیبلوکم فی مآ ءاتـلکم... «ما برای هر کدام از شما، آیین و طریقه روشنی قرار دادیم و اگر خدا می خواست، همه شما را امت واحدی قرار می داد ولی خدا می خواهد شما را در آنچه به شما بخشیده بیازماید (و استعدادهای مختلف شما را پرورش دهد)»
برخی از جنیان در میان انسانها اختلاف انگیزی می کنند.
... ولـکن الشیـطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل... فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء وزوجه... «.... ولی شیاطین کفر ورزیدند و به مردم سحر آموختند. و (نیز یهود) از آنچه بر دو فرشته بابل «هاروت» و «ماروت»، نازل شد پیروی کردند. (آن دو، راه سحر کردن را، برای آشنایی با طرز ابطال آن، به مردم یاد می دادند. و) به هیچ کس چیزی یاد نمی دادند، مگر اینکه از پیش به او می گفتند: «ما وسیله آزمایشیم کافر نشو! (و از این تعلیمات، سوء استفاده نکن!)» ولی آنها از آن دو فرشته، مطالبی را می آموختند که بتوانند به وسیله آن، میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند ولی هیچ گاه نمی توانند بدون اجازه خداوند، به انسانی زیان برسانند. آنها قسمتهایی را فرا می گرفتند که به آنان زیان می رسانید و نفعی نمی داد. و مسلما می دانستند هر کسی خریدار این گونه متاع باشد، در آخرت بهره ای نخواهد داشت. و چه زشت و ناپسند بود آنچه خود را به آن فروختند، اگر می دانستند!»
← تعلیمات شیاطین
ولو شاء ربک لجعل الناس امة وحدة ولا یزالون مختلفین• الا من رحم ربک ولذلک خلقهم وتمت کلمة ربک لاملان جهنم من الجنة والناس اجمعین. «و اگر پروردگارت می خواست، همه مردم را یک امت (بدون هیچ گونه اختلاف) قرار می داد ولی آنها همواره مختلفند... • مگر کسی را که پروردگارت رحم کند! و برای همین (پذیرش رحمت) آنها را آفرید! و فرمان پروردگارت قطعی شده که: جهنم را از همه (سرکشان و طاغیان) جن و انس پر خواهم کرد!»
← پر شدن جهنم از جن و انس
 ۱. ↑ بقره/سوره۲، آیه۱۰۲.    
...
اهل مدین، در ایمان آوردن به حضرت شعیب علیه السّلام اختلاف داشتند، عده ای ایمان آورده بودند، و بر اثر فشارهایی که از طرف کافران به آنها وارد می شد طبعا این سؤال را از پیامبرشان می کردند، که ما تا کی در شکنجه و فشار خواهیم بود؟ و عده ای هم ایمان نیاورده بودند، و از اینکه مجازات الهی فورا دامانشان را نگرفته بود جرات و جسارت پیدا کرده بودند.
اهل مدین در ایمان به رسالت شعیب علیه السّلام و درخواست واگذاری آن به داوری خدا اختلاف داشتند:
← اختلاف مومنان و کافران
 ۱. ↑ اعراف/سوره۷، آیه۸۷.    
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۵، ص۴۳۵، برگرفته از مقاله «اختلاف اهل مدین».    
...
اهل کتاب دچار اختلافات زیادی بودند، گاهی در بین خود اختلاف داشتند، گاهی درباره کتاب های آسمان اختلاف می کردند، گاهی در مورد حضرت عیسی علیه السلام و گاهی علمای آنها دچار ستیز و اختلاف می شدند. قرآن در آیات مختلف به این اختلافات اشاره کرده است.
یهود و نصاری در حقانیت یک دیگر اختلاف داشتند:وقالت الیهود لیست النصـری علی شیء وقالت النصـری لیست الیهود علی شیء... فالله یحکم بینهم یوم القیـمة فیما کانوا فیه یختلفون.یهودیان گفتند: «مسیحیان هیچ موقعیتی (نزد خدا) ندارند»، و مسیحیان نیز گفتند: «یهودیان هیچ موقعیتی ندارند (و بر باطلند)» .... خداوند، روز قیامت، درباره آنچه در آن اختلاف داشتند، داوری می کند. آیه مورد بحث نشان می دهد که وقتی پای ادعای بی دلیل به میان آید نتیجه اش انحصارطلبی و سپس تضاد است. می گوید: یهودیان گفتند: مسیحیان هیچ موقعیتی نزد خدا ندارند، و مسیحیان نیز گفتند: یهودیان هیچ موقعیتی ندارند و بر باطلند (و قالت الیهود لیست النصاری علی شی ء و قالت النصاری لیست الیهود علی شی ء).جمله لیست... علی شی ء اشاره به این است که آنها در پیشگاه خدا مقامی ندارند، یا اینکه دین و آئین آنها چیز قابل ملاحظه ای نیست.این آیه سرچشمه اصلی تعصب را، جهل و نادانی معرفی کرده، چرا که افراد نادان همواره در محیط زندگی خود محصورند و غیر آن را قبول ندارند، به آئینی که از کودکی با آن آشنا شده اند هر چند خرافی و بی اساس باشد سخت دل می بندند، و غیر آن را منکر می شوند. در پایان آیه آمده است، خداوند داوری این اختلاف را در قیامت به عهده خواهد گرفت (فالله یحکم بینهم یوم القیامة فیما کانوا فیه یختلفون). آنجا است که حقایق روشنتر می شود و اسناد و مدارک هر چیز آشکار است، کسی نمی تواند حق را منکر شود و به این ترتیب اختلافات بر چیده خواهد شد، آری یکی از ویژگی های قیامت، پایان یافتن اختلافات است.ضمنا آیه فوق به مسلمانان دلگرمی می دهد که اگر پیروان این مذاهب به مبارزه با آنها برخاسته اند و آئین آنها را نفی می کنند، هرگز نگران نباشند، آنها خودشان را هم قبول ندارند، هر یک چوب نفی بر دیگری می زند، و اصولا جهل و نادانی سرچشمه تعصب و تعصب سرچشمه انحصارگری است.
راه حل اختلافات
کتاب های آسمانی راه گشای حل اختلافات دینی اهل کتاب است:وقالت الیهود لیست النصـری علی شیء وقالت النصـری لیست الیهود علی شیء وهم یتلون الکتـب...یهودیان گفتند: «مسیحیان هیچ موقعیتی (نزد خدا) ندارند»، و مسیحیان نیز گفتند: «یهودیان هیچ موقعیتی ندارند (و بر باطلند)» در حالی که هر دو دسته، کتاب آسمانی را می خوانند. و هم یتلون الکتاب، یعنی با اینکه اهل کتاب اند و به احکام کتابی که خدا برایشان فرستاده عمل می کنند، از چنین کسانی توقع نمی رود که چنین سخنی بگویند، با اینکه همان کتاب، حق را برایشان بیان کرده است، دلیل بر اینکه مراد این معنا است، جمله (کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولهم) است. خلاصه شما که اهل کتابید، وقتی این حرف را بزنید، مشرکین هم از شما یاد می گیرند و می گویند: مسلمانان چیزی نیستند، یا اهل کتاب چیزی نیستند. جمله حالیه «و هم یتلون الکتاب...» می تواند به داعی تعجب ایراد شده باشد، یعنی باعث شگفتی است که یهود و نصارا، کتاب های آسمانی را می خوانند و در عین حال این گونه اختلاف دارند.
اختلاف علماء اهل کتاب
عالمان اهل کتاب با یکدیگر، به رغم آگاهی آنان، اختلاف و ستیز می کردند:ان الدین عند الله الاسلـم و ما اختلف الذین اوتوا الکتـب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم...دین در نزد خدا، اسلام (و تسلیم بودن در برابر حق) است. و کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده شد، اختلافی (در آن) ایجاد نکردند، مگر بعد از آگاهی و علم، آن هم به خاطر ظلم و ستم در میان خود. این آیه به بیان سرچشمه اختلاف های مذهبی که علی رغم وحدت حقیقی دین الهی به وجود آمده می پردازد و می فرماید: آنها که کتاب آسمانی به آنها داده شده بود در آن اختلاف نکردند مگر بعد از آنکه آگاهی و علم به سراغشان آمد و این اختلاف به خاطر ظلم و ستم در میان آنها بود (و ما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم). بنابراین ظهور اختلاف اولا بعد از علم و آگاهی بود و ثانیا انگیزه ای جز طغیان و ظلم و حسد نداشت.
اختلاف در محتوای کتب
...
تفرقه انداختن میان مردم یکی از شیوه های حکومت جائرانه بوده است.
کافران و فاسقان، با ورود به جهنّم گناهان خود را به دوش یک دیگر انداخته، به لعن و نفرین هم می پردازند:«کُلَّما دَخَلَت اُمَّةٌ لَعَنَت اُختَها»،
اعراف/سوره۷، آیه۳۸.    
 ۱. ↑ النص والاجتهاد، ص ۵۵۵.    
...
اختلاف عقیدتی و اجتماعی از ریشه های برخی اختلافات است.
اختلاف عقیدتی و اجتماعی، امری عارضی و ناخواسته است و مردم در سایه آموزه های الهی می توانند خود را از آن برهانند؛ ازاین رو، این دسته از اختلاف ها را می توان برخاسته از ریشه ها و عواملی دانست که بخشی از آن، اختلاف عقیدتی را به دنبال می آورند و بخشی نیز اختلاف اجتماعی را سبب می شوند.
← جهل و نادانی
 ۱. ↑ اعراف/سوره۷، آیه۱۳۸.    
مرکز دائرة المعارف قرآن کریم، برگرفته از مقاله «اختلاف».    
...
اختلاف جدایی و پراکندگی عقیدتی و اجتماعی است.
اختلاف از ریشه «خ ل ف» بدین معنا است که انسان راهی را در پیش گیرد که غیر از راه دیگری است. خلف، به معنای آمد و شد نیز آمده است؛ مانند شب و روز که پشت سر هم در رفت و آمد هستند.
واژه اختلاف در قرآن
واژه اختلاف در قرآن به صورت ماضی و مضارع ۳۵ بار و به صورت اسم فاعل ۱۰ بار آمده است؛ نظیر بقره/۲۱۳؛ آل عمران/۱۹ و ۱۰۵؛ یونس/۱۹؛ و غیر از معنای تفرقه به معنای تفاوت تکوینی میان موجودات گوناگون نیز استعمال شده است؛ چنان که به تفاوت حیوانات و میوه های گوناگون با همین واژه اشاره شده است. هم چنین قرآن از تفاوت زبان و رنگ مردم، به اختلاف تعبیر کرده و آن را از نشانه های خدا برشمرده است:«و مِن ءایتِهِ... واختِلفُ اَلسِنَتِکُم و اَلونِکُم». افزون بر واژه اختلاف، این مفهوم در قالب الفاظی چون تنازع، و شیع به معنای دسته های گوناگون، نزغ شیطان ، فرق و مشتقّات آن، و شقاق نیز آمده است، و در همه جا از تفرقه و جدایی به صورت امری نکوهیده و زیان بخش یاد شده است.
اختلاف در دوران نخستین
با توجّه به آیه «کانَ النّاسُ اُمَّةً وحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِیّینَ مُبَشِّرینَ و مُنذِرینَ و اَنزَلَ مَعَهُمُ الکِتبَ بِالحَقِّ لِیَحکُمَ بَینَ النّاسِ فیمَا اختَلَفوا فیهِ»، به نظر می رسد تفرقه و اختلاف که معلول زندگی اجتماعی بشر است، ریشه تاریخی داشته و از دوران نخستین به صورت دامنه داری آغاز شده است. اختلاف و نزاع قابیل با برادرش هابیل و نیز اختلاف عمیق دین داران با کافران و مشرکان که در لا به لای قصّه های قرآن آمده، در همین جهت قابل بررسی است؛ چنان که به تفصیل اختلاف میان بنی اسرائیل در برخورد با رخدادهای گوناگون چون گوساله پرستی، کشته شدن بی گناهی از یکی از تیره های دوازده گانه، و ترفند فرعون و استفاده از شکاف اجتماعی برای استثمار بنی اسرائیل ، و تفرقه بین یهود و نصارا با پیدایش فرقه های مذهبی متعدّد میان ایشان گزارش شده است.


اختلاف در جدول کلمات

واحد اختلاف توانش الکتریکی
ولت
یکی از عناصرا صلی موسیقی مربوط به نحوه سازما ندهی ا صوات در زمان براساس اختلاف امتدادهای زمانی آنها
ریتم

معنی اختلاف به انگلیسی

friction (اسم)
سایش ، حساسیت ، اصطکاک ، مالش ، اختلاف
quarrel (اسم)
پرخاش ، پیکار ، نزاع ، ستیز ، مجادله ، ستیزه ، بحی ، خصومت ، دعوا ، دعوی ، مرافعه ، گله ، اختلاف
cross (اسم)
حد وسط ، خاج ، صلیب ، چلیپا ، اختلاف ، نا درستی
discord (اسم)
نزاع ، نا سازگاری ، دعوا ، اختلاف ، عدم هم اهنگی ، عدم توافق ، نفاق ، دوءیت
division (اسم)
تقسیم ، قسمت ، لشکر ، دسته بندی ، بخش ، تفرقه ، اختلاف
variation (اسم)
تغییر ، دگرگونی ، اختلاف ، ناپایداری ، بی ثباتی ، تغییر پذیری
disagreement (اسم)
مخالفت ، نا سازگاری ، مغایرت ، اختلاف ، عدم توافق ، عدم موافقت ، عدم قبول
difference (اسم)
تمیز ، تفاضل ، فرق ، اختلاف ، تفاوت ، مابهالتفاوت
schism (اسم)
جدایی ، تفرقه ، اختلاف ، انفصال ، شقاق ، ایجاد جدایی ، اختلاف و تفرقه در کلیسا
schismatism (اسم)
جدایی ، تفرقه ، اختلاف ، انفصال ، شقاق ، ایجاد جدایی ، اختلاف و تفرقه در کلیسا
scissoring (اسم)
برش ، تفرقه ، اختلاف ، پراکندگی
variance (اسم)
نا سازگاری ، مغایرت ، اختلاف ، واریانس
disparity (اسم)
ناجوری ، اختلاف ، عدم توافق ، بی شباهتی
discrepancy (اسم)
اختلاف ، تفاوت ، عدم توافق
dissension (اسم)
اختلاف ، عدم توافق ، نفاق ، اختلاف عقیده ، شقاق
versatility (اسم)
تردستی ، اختلاف ، تنوع ، روانی ، تطبیق پذیری ، همه کاره بودن
inequality (اسم)
فرق ، اختلاف ، نا برابری ، عدم تساوی ، ناهمواری
mean square deviation (اسم)
اختلاف ، میزان انحراف متداول

معنی کلمه اختلاف به عربی

اختلاف
صليب
اِخْتلافُ وُجَّهاتِ النَّظَرِ
أزَّجَ
الخلاف البسيط
اِخْتلافُ وُجَّهاتِ النَّظَرِ
اِخْتلافُ وُجَّهاتِ النَّظَرِ
الخلاف الجزري

اختلاف را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی اختلاف

پرهام ٠٤:٥١ - ١٣٩٥/١١/١٢
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
آنیات ãnyãt (سنسکریت: اَنیاتَ)
ویژید (سنسکریت: ویچّهِدَ)
آیوزیش (پهلوی: اَیوزیشْن)
ویروپ (سنسکریت: ویروپَ)
تاراش (سنسکریت: تارَتَمیَ)
ویپَریت (سنسکریت: ویپَریتَ)
|

زرگوش نسب ١٧:٤٨ - ١٣٩٦/١٢/٠٥
با مال من اختلاف دارد It differs from mine اختلاف منظر to have diversity of opinions
|

نیازعلی شمس ١١:٥١ - ١٣٩٧/٠٩/١٥
دوگانگی و چندگانگی
|

اشکان ١٧:٢٠ - ١٣٩٨/٠٣/٠٢
دشمنی
|

اشکان ١٧:٢١ - ١٣٩٨/٠٣/٠٢
نا همداستانی
|

پیشنهاد شما درباره معنی اختلافنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

k lover > Tear up
دکتر احمدی رضا > mooning
Ali SHADow > Fashionable
حسن بهارلو > نوعی غذای نرم
Ali > Casual
حسن بهارلو > طبق لیست و غذا
Tahereh > Grilled
مجتبی هنرپیشه > هزیان

فهرست پیشنهادها | نگارش واژه نو

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی اختلاف   • راه کارهای حل اختلاف با دیگران   • اختلاف در جدول   • اختلاف هیچکس   • اختلاف چیست   • اختلاف نظر   • معنی اختلاف در جدول   • اختلاف تصاویر   • مفهوم اختلاف   • تعریف اختلاف   • معرفی اختلاف   • اختلاف یعنی چی   • اختلاف یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی اختلاف
کلمه : اختلاف
اشتباه تایپی : hojght
آوا : 'extelAf
نقش : اسم
عکس اختلاف : در گوگل


آیا معنی اختلاف مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )