برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1178 100 1

برهم نهی

برهم نهی در دانشنامه ویکی پدیا

برهم نهی
برهم نهی می تواند به موارد زیر اشاره کند:
اصل برهم نهی در فیزیک، ریاضی و مهندسی که توضیح دهندهٔ پاسخ یک سیستم خطی به محرک خارجی ست. موارد خاص آن چنین اند:
به لحاظ ریاضی به دلیل خطی بودن جواب های خالص (حالت خالص یا pure state solutions) معادله شرودینگر ما می توانیم با جمع هر حالت دلخواه از حالت های خالص دوباره به یک جواب حالت خالص دست پیدا کنیم. این جواب ها عمود برهم خواهند بود و این جواب خود یک جواب معادله شرودینگر است که به آن برهم نهی کوانتومی می گویند.
به عبارت ساده تر: یکی از خواص بنیادی معادله شرودینگر خطی بودن آن نسبت به تابع موج χ می باشد که نتایج مهم زیر را به دنبال دارد. اگر χ۱ وχ۲ دوپاسخ متفاوت برای معادله شرودینگر باشد. آنگاه β۱ χ۱+ β۲χ۲ نیز در صورت ثابت بودنβ۱و β۲ می تواند پاسخی برای این معادله باشد. این امر را اصل برهمنهی می نامند.
در فیزیک و نظریه سامانه ها، اصل برهم نهی یا خاصیت برهم نهی (Superposition Principle) بیان می کند که برای تمام سیستم های خطی، پاسخ خالص ایجاد شده در یک مکان و زمان مشخص به وسیله دو یا چند محرک، برابر است با مجموع پاسخ هایی که به وسیله هر محرک به تنهایی به وجود می آید.
در نتیجه اگر ورودی A پاسخ X را ایجاد کند و ورودی B پاسخ Y را ایجاد کند، آنگاه ورودی (A + B) پاسخ (X + Y) را ایجاد خواهد کرد.
از لحاظ ریاضی، برای تمام سیستم های خطی به صورت F(x) = y، که x یک نوع محرک (ورودی) و y نوعی پاسخ (خروجی) به حساب می آیند، برهم نهی محرک ها به برهم نهی پاسخ های مربوطه منجر می شود:
در ریاضیات، این خاصیت معمولاً جمع شوندگی خوانده می شود. در بسیاری از موارد واقعی، جمع شوندگی F به معنی نگاشت خطی تابع است، که تابع خطی یا عملگر خطی نیز خوانده می شود.


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با برهم نهی

برهم نهی را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی رمضانی
روی هم قرار دادند
همدیگر را پوشاندن
مطابقت داشتن ویژگیهای دو یا چند چیز با هم دیگر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی برهم نهی   • مفهوم برهم نهی   • تعریف برهم نهی   • معرفی برهم نهی   • برهم نهی چیست   • برهم نهی یعنی چی   • برهم نهی یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی برهم نهی
کلمه : برهم نهی
اشتباه تایپی : fvil kid
عکس برهم نهی : در گوگل

آیا معنی برهم نهی مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )