انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

97 1063 100 1

بهمنیار

/bahmanyAr/

معنی اسم بهمنیار

اسم: بهمنیار
نوع: پسرانه
ریشه اسم: فارسی
معنی: (تلفظ: bahman yār) دوست و یاورِ نیک منش، بهمن داده (آفریده )، (در اعلام) ابن مرزبان مکنی [کنیه او] به ابوالحسن، شاگرد ابن سینا - نام شاگرد ابوعلی سینا

معنی بهمنیار در لغت نامه دهخدا

بهمنیار. [ ب َ م َن ْ ] (اِخ ) ابوالحسن مرزبان دیلمی معروف به کیا رئیس. رجوع به ابوالحسن بهمنیار شود.

بهمنیار. [ ب َ م َن ْ ] (اِخ ) احمدبن آقا محمدعلی. ادیب و استاد دانشگاه تهران در سال 1262 هَ. ق. در کرمان متولد شد و در سال 1334 هَ. ش. در تهران درگذشت. وی علوم مقدماتی را در کرمان تحصیل کرد و در نهضت مشروطه در عداد آزادی خواهان در آمد و روزنامه ٔ «دهقان » را انتشار داد سپس از طرف مأموران انگلیسی بشیراز تبعید شد و محبوس گردید. در سال 1335 هَ. ق. رهایی یافت و در تهران وارد خدمت وزارت مالیه شد و مأمور خراسان گردید و در مشهد روزنامه ٔ فکر آزاد را منتشر کرد. در سال 1306 وارد خدمت عدلیه شد و مأمور قزوین و سپس همدان گردید و مجدداً در سال 1308 بمعلمی مشغول شد. در سال 1310 برای تدریس دارالمعلمین انتخاب گردید و در سال 1313 تدریس ادبیات عربی مدرسه ٔ معقول و منقول بدومحول گردید و در سال 1315 عنوان استادی دانشگاه و در سال 1321 عضویت فرهنگستان را یافت. از آثار او «تحفه ٔ احمدیه » در شرح الفیه ٔ ابن مالک. تصحیح التوسل الی الترسل. تصحیح تاریخ بیهق. تصحیح اسرارالتوحید. ترجمه ٔ زبدة التواریخ در تاریخ آل سلجوق. صرف و نحو عربی بفارسی (سه دوره ). ترجمه ٔ احوال صاحب ابن عباد را باید نام برد. وی در تنظیم و تدوین مطالب مجلدات اول و دوم لغت نامه با مرحوم دهخدا همکاری کرده است.

معنی بهمنیار به فارسی

بهمنیار
احمد بن آقا محمد علی ادیب و استاد دانشگاه تهران ( و. کرمان ۱۲۶۲- ف. ۱۳۳۴ ه. ش . ) وی علوم مقدماتی را در کرمان تحصیل کرد و در نهضت مشروطه در عداد آزادی خواهان در آمد و روزنامه [ دهقان ] را انتشار داد سپس از طرف ماموران انگلیس به شیراز تبعید شد و محبوس گردید . در سال ۱۳۳۵ ه. ق . رهایی یافت و در تهران وارد خدمت وزارت مالیه شد و مامور خراسان گردید و در مشهد روزنامه [ فکر آزاد ] را منتشر کرد . در سال ۱۳٠۵ ه. ش . از طرف وزارت معارف مامورتبریز شد و به تدریس پرداخت . در سال ۱۳٠۶ وارد خدمت عدلیه شد و مامور قزوین و سپس همدان گردید و مجددا در ۱۳٠۸ به معلمی مشغول شد . در ۱۳۱٠ برای تدریس دارالمعلین انتخاب گردید ودر ۱۳۱۳ تدریس ادبیات عربی مدرسه معقول منقول به دو محول شد و در ۱۳۱۵ عنوان استادی دانشگاه و در۱۳۲۱ عضویت فرهنگستان یافت . از آثار او [ تحفه احمدیه ] در شرح الفیه ابن مالک تصحیح التوسل الی الترسل تصحیح تاریخ بیهق تصحیح اسرارالتوحید ترجمه زبده التواریخ در تاریخ آل سلجوق صرف و نحو عربی به فارسی ( ۳ دوره ) ترجمه احوال صاحب بن عباد را باید نام برد.
حکیم مشهور و یکی از اجله شاگردان شیخ الرئیس ابو علی سینا

بهمنیار در دانشنامه ویکی پدیا

بهمنیار
ابوالحسن بهمنیار بن مرزبان سالاری (مرگ: ۴۴۶ خورشیدی) نواده مرزبان شاه سالاری و از دودمان سالاریان، فیلسوف ایرانی زرتشتی و از برجسته ترین شاگردان ابن سینا بود و در درس ابن سینا حضور فعال داشته و پرسشهای دقیق و مهمی را مطرح می کرده که کتاب المباحثات ابن سینا بیشتر در پاسخ به پرسش های اوست. از جملهٔ آثار او التحصیل یا التحصیلات است که آن را به نام دایی خود ابومنصور بهرام بن خورشید بن یزدیار نوشت. او در نوشتن این کتاب از روش استاد خود ابن سینا پیروی کرد و همچنین از آثار او نیز استفاده کرد. این اثر بهمنیار در قرن پنجم و ششم هجری از آثار مهم فلسفی به شمار می آمد. از دیگر آثار او رساله فی مراتب الموجودات و رساله ای به نام فی موضوع المعروف بما بعدالطبیعة هستند که هر دو به زبان آلمانی ترجمه شده اند. گویند روزی ابن سینا از جلوی دکان آهنگری می گذشت که کودکی را دید. آن کودک از آهنگر مقداری آتش می خواست. آهنگر گفت: ظرف بیاور تا در آن آتش بریزم. کودک که ظرف همراه نداشت، خم شد و مشتی خاک از زمین برداشت و در کف دست خود ریخت. آن گاه به آهنگر گفت: آتش بر کف دستم بگذار. ابن سینا، از تیزهوشی او به شگفت آمد و در دل بر استعداد کودک شادمان شد. پس جلو رفت و نامش را پرسید. کودک پاسخ داد: نامم بهمنیار است. ابن سینا او را به شاگردی گرفت و در تربیتش کوشید.
صفا، ذبیح الله، تاریخ ادبیات ایران (جلد یکم)، انتشارات فردوس، چاپ هفدهم.
بهمنیار را مفسر فلسفه ابن سینا و مروّج فلسفه در قرن پنجم دانسته اند.
او کتاب التعلیقات ابن سینا را جمع آوری کرده و در التحصیل فلسفه او را شرح کرده است. ابن سینا در نامه ای به بهمنیار او را به دلیل اهتمام به تحصیل علم تحسین کرده است.
مذهب وی مورد اختلاف است منابع اولیه وی را زرتشتی و منابع متاخر مسلمان معرفی کرده اند. آقا بزرگ تهرانی در الذریعه یکی از تصنیفات وی را در شمار کتب شیعه آورده است.
بهمنیار ممکن است به یکی از این موارد اشاره کند:
بهمنیار، شاگرد نامدار ابوعلی سینا
احمد بهمنیار
احمد بهمنیار (احمد دهقان)، (۱۲۶۲–۱۳۳۴) روزنامه نگار، شاعر، محقق ایرانی و عضو پیوسته فرهنگستان ایران بود.
تصحیح اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابی سعید
تصحیح التوسل الی الترسل
تصحیح تاریخ بیهق
ترجمه زیدةالتواریخ در تاریخ آل سلجوق
شرح حال صاحب بن عباد
تصحیح الأبنیه عن الحقایق الادویه
مجمع الامثال فارس - داستان نامه بهمنیاری
تاریخ ادبیات عربی در سه جلد و...
بهمنیار در ۹ بهمن ۱۲۶۲ خورشیدی برابر با ۲۹ ربیع الاول ۱۳۰۱ قمری برابر با ۲۸ ژانویه ۱۸۸۴ میلادی در خانواده ای مذهبی در کرمان چشم به جهان گشود. احمد بهمنیار، تحصیلات ابتدایی را نزد پدر خود، آقا محمدعلی، معروف به معلم که مردی ادیب و فاضل بود و در علوم عربی و ادب، ریاضی و نجوم مهارت بسزا داشت، فراگرفت. احمد بهمنیار از سن شانزده سالگی شروع به تدریس کرد و پس از مرگ پدر، حوزهٔ علمیه وی را به عهده گرفت و به کمک برادر بزرگ ترش، محمدجواد آن را اداره کرد. در سال ۱۳۲۶ هجری قمری روش تدریس جدید را برگزید و در همان مدرسه پدر، مدرسه ای چهارکلاسه به نام «تربیت» تأسیس کرد که بعدها به نام مدرسه «سعادت» نامگذاری شد. چندی بعد در بم نیز مدرسه ای به نام «اسلامیه» که پس از چندی به «عمادیه» تغییر نام داد، احداث نمود.
احمد بهمنیار از پیشگامان جنبش مشروطیت به شمار می رفت و در انتشار روزنامه «کرمان» همکاری می کرد. وی تا سن سی سالگی معمم بود و حجره ای در مدرسه داشت و به تجددخواهی معروف بود و در همان روزنامه مقاله می نوشت. در سال ۱۳۲۹ هجری قمری برابر با ۱۹۱۱ میلادی روزنامه «دهقان» را تأسیس نمود و زان پس به نام احمد دهقان معروف شد. پس از فتح تهران و شکست محمدعلی شاه، در تهران دو حزب دمکرات عامیون و اعتدالیون تأسیس شد و کرمانی ها که سال ها زیر سلطه خوانین قاجار و ستم خاندان وکیل الملک و انگلیسی ها بودند، پرچم حزب دمکرات را بالا بردند. بهمنیار یکی از معروف ترین کسانی است که در تقویت این حزب مؤثر بود. اعضای این حزب در تاریخ ۲۴ جمادی الاول ۱۳۳۴ هجری قمری برابر با ماه مهٔ ۱۹۱۶ میلادی دستگیر و تعدادی از آن ها منجمله احمد بهمنیار و زندانیان آلمانی به سوی فارس فرستاده شدند که به مدت یکسال و دو ماه و هفت روز در زندان کریم خانی شیراز در بند بود. احمد بهمنیار در همین مدت زبان ترکی عثمانی را آموخت و صرف و نحوی بر زبان ترکی نوشت و اشعاری را از این زبان به فارسی ترجمه کرد. در همین زندان از یک نفر، احتمالأ زرتشتی به نام بهرام، علم نجوم را هم آموخت. چند بیت از قصیده ای که در زندان سروده به این شرح است:
بهمنیار پس از آزادی از زندان و انتصاب به ریاست اداره تحدید در خراسان و سپس اقامت در مشهد، در تاریخ ۲۹ جوزا (خرداد) ۱۳۰۱ خورشیدی برابر با رمضان ۱۳۴۰ قمری، برابر با ۱۹۲۲ میلادی، روزنامه «فکر آزاد» را منتشر نمود. از یک سال پیش از انتشار این روزنامه از خدمات دولتی استعفا داده و در سال ۱۳۰۳ خورشیدی رهسپار تهران شد و «فکر آزاد» را دو بار در هفته منتشر می ساخت. پس از تعطیل روزنامه به صلاحدید خود، به استخدام اداره معارف و سپس به همکاری در عدلیه (وزارت دادگستری) دعوت شد. بهمنیار در سال ۱۳۰۸ خورشیدی برابر با ۱۹۲۹ میلادی به استخدام وزارت معارف درآمد. پس از تدریس در مدارس «امیرکبیر»، «ثروت»، «شرف»، «علمیه» و سپس در «دارالفنون» و «دارالمعلمین» که به «دانشسرای عالی» تغییر نام داد، به عنوان استاد تاریخ ادبیات در دانشکده معقول و منقول به تدریس مشغول شد (۱۳۱۲ هـ.ش. -۱۹۳۴ م). در همین سال قانون تأسیس دانشگاه به تصویب رسیده بود و مدرسان دانشگاه برای کسب درجه استادی مجبور به داشتن مدرک دکترا بودند. بهمنیار کتابی در شرح احوال و آثار «صاحب بن عباد» به عنوان «رساله» نوشت تا میزان تحصیلات او در حد دکترا شناخته شود تا بتواند استحقاق تدریس در دانشگاه و رتبهٔ استادی پیدا کند. در هفتمین جلسه شورای دانشگاه که به ریاست وزیر فرهنگ وقت علی اصغر حکمت تشکیل شد، موضوع رسالات احمد بهمنیار و تعدادی از دیگر استادان نامی، مانند: حسین گل گلاب بدیع الزمان فروزانفر، سعید نفیسی، عباس اقبال آشتیانی و... تصویب گردید. بهمنیار در سال ۱۳۲۱ خورشیدی به عضویت پیوسته فرهنگستان ایران انتخاب شد.
پناهگاه صخره ای بهمنیار مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان است و در کازرون، شمال شهر، سمت راست تنگ تیکاب واقع شده و این اثر در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۸۴ با شمارهٔ ثبت ۱۳۳۲۰ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
غلامحسین بهمنیار (۱۳۰۶ - ۲۵ آذر ۱۳۷۸) بازیگر سینمای ایران است.
فعالیت در تئاتر از: ۱۳۳۲ با «عشق پیری»
فعالیت در سینما از: ۱۳۳۱ با «ولگرد»
فعالیت در تلویزیون از: ۱۳۵۲ با مجموعه «خانه به دوش (مراد برقی)»
فعالیت در رادیو از: ۱۳۳۸، بازیگر نمایش ها و برنامه های صبح جمعه
غلامحسین بهمنیار در سال ۱۳۰۶ در تهران زاده شد. او سال ها به عنوان کارمند امور اجتماعی سازمان برنامه و بودجه در این اداره مشغول خدمت بود و سپس ریاست دفتر سازمان برق و سرپرستی امور هنری فرهنگ استان تهران را عهده دار شد. در بسیاری از نمایش های رادیویی شرکت کرد و سال ها در تیپ های گوناگونی مثل «آقای شنوا» بازی کرد. بازی در تئاتر را از سال ۱۳۲۲ در تئاتر نصر با نمایش عشق پیری آغاز کرد. در ۱۳۳۰ برای نخستین بار در فیلم یک نگاه (هایک کاراکاش) ظاهر شد و تا زمان مرگش بیش از شصت فیلم بازی داشت. او بازی در مجموعه های تلویزیونی را پیش از انقلاب آغاز کرد. برخی از فیلم هایش عبارتند از: ولگرد، قاصد بهشت، داماد میلیونر، صد کیلو داماد، هاشم خان، یک قدم تا بهشت، خانه به دوش (مراد برقی) و هفت دخترون و شراره. بهمنیار به رغم بیماری اش همچنان در رادیو فعال بود و صدای او در داستان های «راه شب» «سلام کوچولو» و نیز در بسیاری از کارتون های تلویزیونی شنیده می شد.
وی ۲۵ آذر سال ۱۳۷۸ به دلیل بیماری قلبی و آلزایمر در تهران در گذشت.
عشق پیری، بدگمان، پاکباخته، دادنزن بیدار میشه، در راه شیطان، علی بابا در تگراس، قهوه خانه ماه اوت، مرحوم آقا، مرگ موش یا نوش جان آقا، مسافری از آن دنیا
غار بهمنیار مربوط به دوران پیش از تاریخ ایران باستان است و در شهرستان کازرون، کنار تنک تیکاب، قسمت جنوب تنگ بهمنیار واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۹۸۲۹ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.
فهرست آثار ملی ایران
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری


چنانچه، معنی واژه بالا (برگرفته از دانشنامه ویکی پدیا)، نادرست یا مخالف قوانین جمهوری اسلامی ایران است، خواهشمند است گزارش دهید تا بررسی و حذف گردد => [گزارش]

ارتباط محتوایی با بهمنیار

بهمنیار را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

آریا بهداروند ١١:٠٥ - ١٣٩٧/٠٥/٠٥
این طایفه از
طایفه بلیوند ایل بختیاروند جدا شده
بهمنیار پسر مهمیدخان

تیره بهمنیار در طایفه رستم مصیری خلیلی

تیره بهمنیار در کرمان
تیره بهمنیار در گناوه
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• غلامحسین بهمنیار   • دانشگاه غیرانتفاعی کرمان کرمان   • بهمنیار هنرپیشه   • آرم دانشگاه بهمنیار کرمان   • بهمنیار بازیگر   • دانشگاه غیرانتفاعی مهر کرمان   • احمد بهمنیار   • دانشگاه غیرانتفاعی بعثت کرمان   • معنی بهمنیار   • مفهوم بهمنیار   • تعریف بهمنیار   • معرفی بهمنیار   • بهمنیار چیست   • بهمنیار یعنی چی   • بهمنیار یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی بهمنیار
کلمه : بهمنیار
اشتباه تایپی : filkdhv
آوا : bahmanyAr
نقش : اسم فامیل
عکس بهمنیار : در گوگل


آیا معنی بهمنیار مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 97% )